Przywództwo oparte na zasadach

przez Beata Witaszek
643 odsłony

Co zrobić, aby cele organizacji były zbieżne z celami poszczególnych ich działów czy pojedynczych osób? Jak stworzyć kulturę pracy, w której sprzedawcy i Klienci czują się ważni, doceniani i chętnie podejmują odpowiedzialność? Jak osiągnąć harmonię pomiędzy działami i wspó

Co zrobić, aby cele organizacji były zbieżne z celami poszczególnych ich działów czy pojedynczych osób? Jak stworzyć kulturę pracy, w której sprzedawcy i Klienci czują się ważni, doceniani i chętnie podejmują odpowiedzialność? Jak osiągnąć harmonię pomiędzy działami i współpracownikami, pogodzić z pozoru sprzeczne interesy niektórych z nich? Istnieją różne metody i drogi, które wiodą do rozwiązania wymienionych problemów. Jedna z nich mówi, aby odwoływać się do WARTOŚCI.

 

Artykuł powstał w oparciu o książkę Stephena R. Coveya – „Zasady skutecznego przywództwa”, wydanej przez Wydawnictwo REBIS. Również z tej publikacji pochodzą wszystkie przytoczone w artykule cytaty.

WARTOŚCI pomagają w inicjowaniu zachowań. Są też często nazywane ukrytymi motywatorami, gdyż nie zawsze łatwo je zauważyć. Wiedza o WARTOŚCIACH pozwala nam zrozumieć DLACZEGO my lub ktoś inny robimy to, co ROBIMY.

Jednak wartości często bywają nieuświadomione. Dodatkowo wartości dla każdego są subiektywne, wewnętrzne i jednocześnie skażone przekonaniami kultury, w której się wychowaliśmy.

Stephen Covey w swojej książce „Zasady skutecznego przywództwa” pisze: „Od dzieciństwa rozwijamy w sobie system wartości, na który wpływ ma kultura danego społeczeństwa, własne obserwacje i tradycje rodzinne. To wszystko staje się „okularami”, przez które patrzymy na świat. Nasze oceny, priorytety i zachowania oparte są na tym, co przez nie widzimy. (…) Jedną z charakterystycznych cech prawdziwych liderów jest umiejętność zdjęcia okularów przez które patrzą”.

Niestety, umiejętność zdjęcia tych „okularów” bywa dla wielu menedżerów rzeczą trudną. Dodatkowo pojawia się również pytanie: skoro nie wartości są tym, wokół czego można zjednoczyć zespół, to co? Jaka jest alternatywa? Co jest tym „czymś”, co pozwala w organizacji na związanie ludzi ze sobą i z firmą, pomaga sprawnie realizować jej cele strategiczne? I co w dodatku jest na tyle obiektywne, by mogło być akceptowane i respektowane przez wszystkich? Odpowiedź brzmi: ZASADY.

Paradygmat myślenia o ludziach

„Zasady są jak kompas zawsze wskazujący drogę” – pisze we wspomnianej już książce Covey. „Przez całe życie wskazują nam północ, gdy jesteśmy nawigatorami w swoim środowisku”. Zasady wg Coveya to „(…) pewien fundamentalny zbiór praw, które konsekwentnie stosowane przekształcają się w nawyki pozwalające na zasadnicze zmiany w działaniu zarówno jednostek jak i organizacji.”

 

Mogą Cię również zainteresować