Ruszyła Akademia ERP

przez Ewelina Ciuchta

Wystartowała Akademia ERP – ogólnopolski cykl spotkań biznesowych poświęconych kluczowym zagadnieniom z dziedziny zarządzania przedsiębiorstwem. Pierwsze spotkanie odbyło się 17 czerwca br.


Pierwsze spotkanie w ramach Akademii ERP skierowane było do kadry zarządzającej najwyższego szczebla średnich i dużych przedsiębiorstw. Akademię prowadzi trzech ekspertów – Tadeusz Mosz, znany dziennikarz telewizyjny i radiowy, Andrzej Fesnak – wykładowca w zakresie finansów i Piotr Senator – ekspert w dziedzinie systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem.

Akademia ERP to ogólnopolski cykl spotkań, dedykowany kadrze zarządzającej najwyższego szczebla w średnich i dużych przedsiębiorstwach – prezesom, członkom zarządu, dyrektorom finansowym i dyrektorom działów IT. Do końca bieżącego roku zaplanowanych jest pięć spotkań – dwa w Warszawie, a pozostałe we Wrocławiu, Gdańsku i w Katowicach. Każde z nich poświęcone będzie innemu zagadnieniu, a tematyka zostanie oparta na trzech filarach – makro i mikroekonomii rozszerzonej o aspekt finansowy oraz wiedzy o systemach ERP. Spotkania prowadzone będą przez Tadeusza Mosza, eksperta z dziedziny makroekonomii, komentatora sytuacji gospodarczej, autora wielu programów o tematyce ekonomicznej, m.in. „Plus Minus” i „EKG” oraz Andrzeja Fesnaka, eksperta z dziedziny finansów, jednego z najlepszych polskich trenerów o specjalizacji biznes, finanse i umiejętności interpersonalne. Ze strony partnera strategicznego – firmy Sage, gościem będzie Piotr Senator, ekspert w dziedzinie rozwiązań ERP.

Tematem pierwszego spotkania był „Natłok informacji – kiedy szansa, kiedy zagrożenie?” – to pytanie, na które próbowali odpowiedzieć eksperci przy czynnym udziale zaproszonych gości i w odniesieniu do ich środowiska biznesowego. Problem nadmiaru informacji we współczesnym świecie został rozpatrzony na trzech płaszczyznach – na płaszczyźnie makroekonomicznej, finansowej i z perspektywy wykorzystania systemów ERP. Poruszonych zostało wiele zagadnień, które na co dzień fascynują, ale i frapują każdego menedżera. Takim zagadnieniem są chociażby związki biznesu lokalnego z biznesem globalnym. Z perspektywy makro globalny rynek oznacza wolny przepływ ludzi, kapitału i idei oraz przekraczanie barier, jakimi dotychczas były granice państw. Z perspektywy mikro można na ten problem spojrzeć przez pryzmat potencjału rozwojowego dla firm działających lokalnie, natomiast aby mogły one funkcjonować w globalnym środowisku niezbędne jest wdrożenie funkcjonalnych systemów ERP, które rozwój ten będą wspierać.

W związku z Akademią ERP uruchomiona została także strona internetowa, działająca pod adresem www.akademiaerp.pl. Można na niej znaleźć informacje na temat Akademii ERP oraz zgłosić swój udział za pomocą formularza rejestracyjnego. Uczestnictwo w Akademii ERP jest całkiem bezpłatne, a spotkania będą odbywać się w kameralnym gronie (do 25 osób), co daje możliwość aktywnego uczestnictwa wszystkich zgromadzonych. Docelowo, na stronie www umieszczane będą sukcesywnie również artykuły z zakresu makro i mikro ekonomii oraz perspektyw rozwoju i wykorzystania systemów ERP. Będzie też można znaleźć relacje z odbytych spotkań oraz wiele interesujących materiałów do pobrania.

Partnerem Wspierającym Akademii ERP jest Krajowa Izba Gospodarcza – największa organizacja samorządu gospodarczego w Polsce. Istnieje od roku 1990 skupiając ponad 150 różnych organizacji biznesowych. KIG działa na rzecz nowoczesnego rozwoju przedsiębiorczości oraz bierze aktywny udział w tworzeniu warunków sprzyjających prowadzeniu działalności gospodarczej.

Partnerem Strategicznym Akademii ERP jest firma Sage Sp. z o.o. – wiodący producent oprogramowania wspomagającego zarządzanie w Polsce, wchodzący w skład Sage Group plc – jednego z trzech największych dostawców rozwiązań wspomagających zarządzanie na całym świecie.

Mogą Cię również zainteresować