Społeczeństwo informacyjne w Polsce

przez Emil Muciński
84

Droga do nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego wymaga sprawnej koordynacji prac pomiędzy różnymi resortami i instytucjami. Tego jednak wciąż w Polsce brakuje. Zdaniem BCC należy ustanowić gospodarza, najlepiej w randze ministra przy kancelarii premiera lub prezydenta.

źródło: www.sxc.hu
źródło: www.sxc.hu

Osoba taka powinna być zdaniem Business Centre Club odpowiedzialna za całość obszaru wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, który z niewielkim zespołem ekspertów i doradców synchronizowałby prace urzędów centralnych w tym zakresie.

27 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki, Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii – Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia m.in. rządowego projektu ustawy o podpisach elektronicznych (druk nr 3629) oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym. Business Centre Club reprezentował przewodniczący komisji BCC ds. informatyki, telekomunikacji i społeczeństwa informacyjnego – Krzysztof Szubert.

Niestety, z powodu braku koordynacji prac pomiędzy Ministerstwem Gospodarki oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, m.in.: przesunięcia przez MSWiA terminu zakończenia prac nad nowymi dowodami osobistymi zawierającymi podpis elektroniczny (z 1 lipca 2011 na początek 2012), braku wystarczających informacji w tym zakresie oraz wymiany informacji pomiędzy wspomnianymi resortami, posiedzenie niniejszej komisji po kilkunastu minutach zostało zakończone.

Zdaniem BCC, jeżeli mamy być państwem nowoczesnym, w którym wszyscy ludzie chcą żyć i budować swoją przyszłość, muszą być stworzone jak najlepsze warunki budowy tzw. nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego, którego jednym z elementów jest podejmowany w komisji temat. Dojście do tego celu wymaga podjęcia szeregu bardzo istotnych kroków (wielokrotnie wskazywanych w raportach BCC), a wyjściowym i podstawowym powinna być sprawna koordynacja rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Kto dzisiaj w Polsce odpowiada za budowę społeczeństwa informacyjnego i innowacyjnej gospodarki? Obecnie kompetencje, w tym niezmiernie istotnym obszarze, rozproszone są pomiędzy kilka resortów: informatyzacja (MSWiA), e-gospodarka (MG), e-podatki (MF), infrastruktura teleinformatyczna (MI), fundusze (MRR), regulacje (UKE) i wiele innych instytucji. Podejmowane na przestrzeni ostatnich lat próby koordynacji tego złożonego procesu poprzez tworzenie rad, grup roboczych i zespołów (w tym zespołów międzyresortowych) niestety nie zdały egzaminu, głównie z powodu skierowanych tam uprawnień oraz umiarkowanego zainteresowania ze strony rządu.

Zdaniem BCC należy ustanowić odpowiedniego gospodarza – koordynatora w randze ministra, np. przy kancelarii premiera lub prezydenta, odpowiedzialnego za całość obszaru wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, który z niewielkim zespołem ekspertów i doradców synchronizowałby prace urzędów centralnych w tym zakresie.

Mogą Cię również zainteresować