Szansa dla polskich firm?

przez Katarzyna Wagner

„Dobre produkty w atrakcyjnej cenie, otwartość na inwestowanie na rynkach zewnętrznych i jakość będą kluczem do umacniania pozycji polskiego przemysłu. W tym również przemysłu spożywczego. Na każdym, nie tylko europejskim rynku.”

Prezydent Lech Wałęsa
Prezydent Lech Wałęsa

Można powiedzieć, że było to motto przewodnie w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który obradował w dniach 16-18 maja br. w Katowicach. Zdecydowanie i jednoznacznie brzmiał głos Krzysztofa Pawłowskiego, prezydenta Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. – Gdzieś w naszej świadomości pokutuje przekonanie, z którym zdążyliśmy się już chyba pogodzić, że nie stać nas na konkurowanie z najlepszymi. To jest nasze nieszczęście! Tak wcale nie musi być! – podkreślał Pawłowski.

Tymczasem według raportu CEED Initiative, zaprezentowanego w Katowicach, w ciągu dwóch lat Europa Środkowo-Wschodnia stanie się najszybciej rozwijającym się regionem w Unii Europejskiej, głównie dzięki wzrostowi eksportu i wykwalifikowanym pracownikom. – Popatrzmy na Europę dziś, zarówno w starą, jak i nową część UE uderzył ten sam globalny kryzys, ale nasza „młodsza” strona unii poradziła sobie z nim nadzwyczaj dobrze – podkreślała Sylwia Mokrysz, członek zarządu spółki Mokate SA.
– Może dlatego, że jesteśmy z natury bardziej uparci, może mniej wygodni? A może, dlatego, że przez tyle dziesięcioleci byliśmy przyzwyczajeni do permanentnego kryzysu – zastanawiała się Mokrysz. Jedno nie ulega wątpliwości, w naszej części Europy żadne państwo nie musiało przejść na unijny garnuszek.

W latach 1995-2008 państwa CEED zwiększyły swój PKB o 40-120%. Według prognoz Komisji Europejskiej i niezależnych instytucji finansowych w 2012 r. średni PKB regionu będzie niemal dwa razy wyższy niż PKB strefy euro i wyniesie prawie 3%. – W interesie tej lepiej rozwiniętej, bogatszej Europy jest to, żeby nasz region jak najszybciej się rozwijał. Wtedy wszyscy będziemy mogli na tym skorzystać – stwierdził prezydent Lech Wałęsa, który aktywnie wspiera inicjatywę CEED.

Z analizy CEED Initiative wynika jasno, że kraje CEED staną się lokomotywą rozwoju całej Unii Europejskiej. – Również, co może nie zawsze jest popularne dbając o rynki państw sąsiadujących. Przenoszenie produkcji poza kraje unii, co prawda poprawia ekonomiczność przedsięwzięć przemysłowych, ale – o czym nie każdy chce pamiętać i głośno mówić – odbija się to na wydatkach socjalnych związanych z rosnącym bezrobociem. Dobry biznes to taki, który widzi zarówno rozwiązania, jak i ich konsekwencje – podsumowała Mokrysz.

CEED Initiative to międzynarodowy projekt pozwalający przedsiębiorcom z Europy Środkowej i Wschodniej solidarnie współpracować i mówić jednym głosem o osiągnięciach i perspektywach regionu. – Poparłem CEED Initiative, ponieważ tworzą ją wizjonerscy przedsiębiorcy, którzy chcą w tym samym duchu, jaki przyświecał „Solidarności”, pracować na rzecz rozwoju całego regionu – wygłosił Lech Wałęsa.

Raport CEED Initiative jest cykliczną, coroczną analizą sytuacji gospodarczej i perspektyw ekonomicznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Dokument przygotowywany jest przez ekspertów CEED Initiative, którzy specjalizują się w tematyce środkowoeuropejskiej. Raport trafia do dziennikarzy i analityków z całej Europy.

Mogą Cię również zainteresować