Ulgi UOKiK dla „nawróconych” przedsiębiorców

przez Maciej Badowski, źródło: PAP
189 odsłony

Jednym z najpoważniejszych naruszeń konkurencji są niedozwolone porozumienia przedsiębiorców dotyczące cen towarów. Ze względu na swój niejawny charakter są one również niezwykle trudne do wykrycia i tym samym do udowodnienia.

źródło: www.sxc.hu
źródło: www.sxc.hu

Za udział w niedozwolonym porozumieniu grożą kary finansowe do 10% przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji. Jednym ze sposobów na uniknięcie dotkliwych sankcji jest skorzystanie z programu leniency.
Przedsiębiorca, który jako pierwszy dostarczy dowody na istnienie zmowy może liczyć nawet na odstąpienie od kary finansowej. Pozostali uczestnicy porozumienia również mogą osiągnąć korzyści ze współpracy z UOKiK. Prezes urzędu ma prawo zdecydować o obniżeniu wobec nich sankcji pieniężnej, jeśli przedstawią dowody istotnie przyczyniające się do wydania decyzji. Dotychczas do UOKiK wpłynęły 43 wnioski leniency.

Przedsiębiorca, który chciałby skorzystać z programu łagodzenia kar może złożyć formalny wniosek osobiście w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, pracownikowi UOKiK do protokołu, pocztą, faxem, a także e-mailem na adres: [email protected].

Mogą Cię również zainteresować