Więcej bogatych po kryzysie

Jak wynika z badania Merrill Lynch Global Wealth Management i Capgemini zwiększyła się liczba najbogatszych osób na świecie. W 2010 roku było ich 10,9 mln. a ich łączny majątek szacowano na 42,7 bln dolarów. Jest to wynik zdecydowanie lepszy niż w 2007 r., przed wybuchem globalnego kryzysu.

źródło: www.flickr.com
źródło: www.flickr.com

Firma doradcza Merrill Lynch Global Wealth Management i konsultingowa Capgemini już po raz 15 przygotowały „World Wealth Report” podliczający liczbę bogaczy i ich łączny majątek. W badaniu uwzględniono osoby, które posiadają aktywa o wartości co najmniej 1 mln dol. z pominięciem m.in. ich stałego miejsca zamieszkania i wartościowych kolekcji.

Jak wynika z najnowszej edycji raportu za 2010 r., liczba najbogatszych ludzi świata i wzrost ich zamożności osiągnęły stabilny poziom. W ujęciu rocznym populacja najbogatszych wzrosła o 8,3% do 10,9 mln, a ich majątek wzrósł o 9,7%, osiągając wartość 42,7 bln dol. Najwięcej milionerów mieszka w USA, Japonii i Niemczech. Łącznie stanowią 53% wszystkich najbogatszych na świecie. Autorzy badania wskazują jednak, że wraz z bogaceniem się mieszkańców krajów rozwijających się kraje bogatej trójki będą tracić swoje pozycje.

Światowi bogacze posiadali w 2010 r. 33% wszystkich inwestycji w akcje, w porównaniu z 29% w roku poprzednim. Ich udział w portfelu lokat gotówkowych i depozytów spadł do 14% wobec 17% w 2009 r. Inwestycje w towary stanowiły 22% wszystkich tzw. inwestycji alternatywnych w 2010 r. Ponadto możliwości uzyskania profitów zapewniały inwestycje na rynkach wschodzących. W ciągu pierwszych 11 miesięcy 2010 r. inwestorzy kupowali tam rekordowe ilości akcji oraz funduszy, sprzedając je przed końcem roku w celu realizacji profitów. Autorzy badania oczekują, że najbogatsi zwiększą swoje alokacje w aktywa i towary jeszcze bardziej w 2012 r., ograniczając równocześnie inwestycje w nieruchomości oraz lokaty gotówkowe i depozyty.

Mogą Cię również zainteresować