Essay On How To Develop Road Safety Measures Builder Skills For Resume List Examples Example Of Case Study Analysis Write Up Southern Cv Fgm Midwifery Dissertation Example Of Essay Thesis

Więcej nowoczesnych technologii w szkołach

przez Korneliusz Smolik

O jakości kształcenia decyduje przede wszystkim doświadczenie i umiejętności nauczycieli oraz sprawna organizacja szkoły. W celu podniesienia efektywności lekcji coraz częściej inwestuje się też w nowoczesne technologie, które są pomocne dla uczniów.


Nasz system edukacji często jest przedmiotem krytyki, warto jednak zwrócić również uwagę na pozytywy, np. rosnące znaczenie nowoczesnych technologii w szkołach. Uczelnie wyższe, najlepsze licea, gimnazja i podstawówki chętne biorą udział w międzynarodowych programach integracyjnych oraz inwestują w informatyczne zaplecze.

Polscy liderzy innowacji

W listopadzie odbył się kongres Microsoft 2011 Partners In Learning Global Forum (Waszyngton, USA). Inicjatywa ta jest okazją do dyskusji między nauczycielami z całego świata i środowiskiem edukacyjnym związanym z opracowywaniem nowych technologii. Celem organizatorów jest promocja innowacyjnej techniki oraz prezentacja kreatywnych rozwiązań dydaktycznych. W ocenie Anthony’ego Salcito, wiceprezesa ds. edukacji w Microsofcie:

– Magia pojawia się wtedy, kiedy potrzeby biznesowe splatają się z odpowiedzialnością społeczną, a w coraz bardziej konkurencyjnej światowej gospodarce zbliżenie organizacji, które traktują edukację z jednakową pasją, może okazać się skuteczną formułą na przygotowanie następnego pokolenia liderów.


W ramach projektu, Microsoft nagrodził 100 najbardziej innowacyjnych szkół na świecie. Wśród nich znalazły się dwie placówki z Polski. Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego z Nowego Tomyśla otrzymało wyróżnienie certyfikatem Mentor School. Drugim laureatem został Zespół Szkół Technicznych z Radomia, który nagrodzono tytułem Pathfinder School. W gronie wyróżnionych znajdują się wyłącznie szkoły odważnie wdrażające technologie informatyczne i komunikacyjne, podnosząc w ten sposób szanse powodzenia uczniów na krajowym i globalnym rynku pracy. Technologiczny rozwój szkół wynika m.in. z faktu przystąpienia do programu Microsoft Partners In Learning, który sprzyja wymianie technologicznej oraz kadrowej z innymi krajami.

Laboratoria językowe

Charakterystycznym przykładem przemyślanego wykorzystywania techniki są laboratoria językowe wdrażane na uczelniach wyższych oraz elitarnych szkołach średnich. Dzięki nim, uczniowie ściśle współpracują z komputerami, elektronicznymi tablicami i oprogramowaniem do e-learningu. Na przykład, stosuje się słuchawki z mikrofonem służące do tłumienia dźwięków z otoczenia. W efekcie, każdy może powtarzać materiał na głos, nie przeszkadzając tym nikomu. Trudno wyobrazić sobie w zwykłych warunkach całą klasę mówiącą jednocześnie, prawda? Profesjonalne słuchawki umożliwiają również dialog w grupach, tymczasem lektor ze swojego stanowiska przysłuchuje się prowadzonym rozmowom i – gdy odnotuje czyjś błąd w wymowie lub gramatyce, może włączyć się do dyskusji za pośrednictwem mikrofonu.


Nowoczesne technologie stosuje się również w szkołach językowych, które oferują coraz dogodniejsze warunki swoim uczniom. To ważne, ponieważ wg badania magazynu PC World: „wyposażenie szkoły jest drugim kluczowym kryterium, którym sugerują się rodzice i młodzież przy wyborze miejsca nauki (wskazany przez 30% respondentów)”.

Tablice interaktywne w szkołach językowych

Przykładem interesującej technologii jest tablica interaktywna. Pozwala ona na wykorzystanie filmów tematycznych oraz dopisywanie komentarzy w stopklatkach. Kluczem do używania interaktywnego oprogramowania jest dotyk. Tablica interaktywna stanowi idealne uzupełnienie systemu dualnego, stosowanego m.in. w szkole EnglishForYou. Poprzez interaktywne ćwiczenia, motywują one do rozwijania zarówno aspektu gramatycznego ćwiczeń jak i uważnego słuchania – to skuteczne narzędzie w rękach polskiego lektora odpowiedzialnego w systemie dualnym za poprawność językową.

– Do robienia notatek służy specjalne elektroniczne pióro. Posługujemy się nim, aby dotknąć powierzchni z wybranym elementem menu czy ikoną. Nauczyciel skupia uwagę całej grupy na przesuwających się dużych, kolorowych i dynamicznych obrazach, z którymi uczniowie mogą wchodzić w fizyczne interakcje poprzez przesuwanie liter, słów oraz całych zwrotów i wyrażeń – opisuje tablicę interaktywną Piotr Witkowski z warszawskiej szkoły EnglishForYou.pl. –Tablica interaktywna to wrażenia słuchowe, dotykowe oraz wizualne, szalenie pomocne w procesie uczenia się języka obcego zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i w grupach dorosłych.

Szkoły się informatyzują, ale powoli

Polskie szkoły i uczelnie stają się coraz bardziej nowoczesne, wdrażanie użytecznych technologii dotyczy jednak wciąż jednostkowych placówek. Potrzebne są lata zanim postęp będzie można uznać za powszechny, dlatego z perspektywy uczniów oraz ich rodziców warto zorientować się, jakim wyposażeniem dysponuje placówka w sferze zainteresowań.

Mogą Cię również zainteresować