Wsparcie Europy w rozwoju przedsiębiorczości

przez Anna Polak
112

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce w małym stopniu korzystają z zewnętrznych źródeł finansowania swoich inwestycji. Części przedsiębiorców wystarczają środki własne, inni wskazują na problemy z pozyskiwaniem zewnętrznego kapitału, kolejni zaś wyrażają obawy przed skomplikowanymi i restrykcyjnymi procedurami.

źródło: www.sxc.huźródło: www.sxc.hu

Większa dostępność i uproszczenie procedur − to główny zamysł programu START LEASING, oferowanego przez Europejski Fundusz Leasingowy dzięki umowie poręczeniowej z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. Czy może on zmienić nastawienie MŚP do zewnętrznego finansowania rozwoju?

Najchętniej za własne

Według danych  zawartych w „Raporcie MŚP pod lupą”* zaprezentowanych przez Europejski Fundusz Leasingowy w ramach Europejskiego Programu Modernizacji Polskich Firm (EPMPF), w Polsce 52% małych i średnich firm nie korzysta z zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, opierając się jedynie na środkach własnych. 11% przedsiębiorców z sektora MŚP w obawia się zbyt wysokich wymogów stawianych przez instytucje finansujące, 9% − skomplikowanych i czasochłonnych procedur a 7% − wysokich kosztów pozyskania kapitału.

Jeśli już, to leasing

Jeśli firmy decydują się na zewnętrzne finansowanie rozwoju, to za najłatwiej dostępne źródła zdecydowanie uznają leasing i  kredyt bankowy. Zdaniem 77% respondentów z leasingu można skorzystać „bardzo łatwo” lub „raczej łatwo”. W przypadku kredytów bankowych odsetek tego typu odpowiedzi sięgnął 49%.

Jak pomóc?

Polscy przedsiębiorcy są niezwykle kreatywni i z pełną świadomością oraz odpowiedzialnością podchodzą do prowadzonego biznesu. Dziś małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w Polsce wypracowują blisko połowę naszego PKB i to głównie dzięki nim nasza gospodarka nadal się rozwija – ocenia Radosław Woźniak, wiceprezes Zarządu EFL. Niepokojące informacje z Europy o zbliżającym się kryzysie powodują, że przedsiębiorcy zaczynają ograniczać nakłady inwestycyjne, choć nadal nie brakuje takich, którzy chcą zakładać własny biznes i liczą na osiągnięcie sukcesu. Głównym ich problem jest pozyskanie finansowania na rozpoczęcie działalności.

− Właśnie z myślą o tych przedsiębiorcach, żądnych sukcesu w trudnych czasach, na podstawie poręczenia z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego** uruchomiliśmy nową usługę o nazwie START LEASING, przeznaczoną dla nowo powstających firm oraz podmiotów, które nie zdołały jeszcze wypracować dobrej historii kredytowej czy zysku, ale mają widoczny potencjał do rozwoju dodaje Woźniak.

Dla kogo START LEASING?

STRAT LEASING jest kierowany do firm działających na rynku krócej niż 6 miesięcy. Potencjalni klienci START LEASINGU powinni spełniać europejskie kryteria małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP): muszą być podmiotem zatrudniającymi do 10 osób, którego roczny obrót lub suma aktywów nie przekraczają 2 mln euro. Oferta ta jest także kierowana do firm zatrudniających do 250 osób, w których udział podmiotów poza MŚP w strukturze kapitałowej nie przekracza 25% (a jeśli przekracza − cała grupa kapitałowa nie może zatrudniać więcej niż 250 osób). Europejski Fundusz Inwestycyjny udziela EFL gwarancji na pokrycie części ewentualnych strat w razie problemów ze spłatą zobowiązań wynikających z umowy leasingowej.

Pierwsze kroki

Aby uzyskać finansowanie, przedsiębiorcy nie muszą zagwarantować wkładu własnego – wystarczy, że przedstawią jasno sprecyzowany pomysł na biznes. Podmiotom rozpoczynającym działalność w większości branż EFL oferuje finansowanie samochodu osobowego, a wolnym zawodom (prawnikom, biurom rachunkowym, doradcom podatkowym, architektom) − dodatkowo wyposażenie biur i sprzęt IT. Kolejnym beneficjentem programu START LEASING może być branża medyczna, której podmioty zyskują nowe możliwości finansowania specjalistycznego sprzętu czy wyposażenia gabinetów. Kompendium wiedzy o finansowaniu i rozwoju MŚP, przede wszystkim start-upów, jest specjalny serwis internetowy www.startleasing.pl. Zapewnia on fachowe doradztwo specjalistów, którzy udzielają zainteresowanym przedsiębiorcom odpowiedzi na pytania związane nie tylko z leasingiem, ale także z zakresu prawa czy księgowości.

* „MŚP pod lupą”, badanie TNS Pentor dla EFL przeprowadzone w dniach 9-23.08.2011 roku na próbie 600 małych i  średnich przedsiębiorstw dobranych metodą losowo-kwotową. Pełna treść raportu została udostępniona pod adresem www.epmpf.eu.

** START Leasing powstał przy współpracy EFL z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym w ramach ramowego programu na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 – CIP.

Mogą Cię również zainteresować