Zaplanuj swój sukces

przez Artur Wojciechowski
549 odsłony

Zaplanuj swój sukcesNie zarządzaj czasem, bo to nie możliwe. Zarządzaj sobą w czasieArtur Wojciechowski Od dawna wiadomo, że osoby, które osiągają sukcesy, podporządkowują swoje postępowanie wyznaczonemu celowi.

Dwadzieścia lat później autorzy odszukali uczestników tego eksperymentu i stwierdzili, ze pod względem osiągnięć finansowych, owe 3% studentów było warte więcej niż pozostałe 97% razem wzięte. Tego rodzaju kryterium nie daje pełnego obrazu osiągnięć badanej grupy (zwłaszcza, że sukcesu nie można mierzyć tylko według stanu posiadania), jednak w wyniku innych, bardziej subiektywnych pomiarów, np. poziomu zadowolenia czy odczuwanego szczęścia, te trzy procent również uplasowało się w ścisłej czołówce.

Wyznaczanie celów

Pierwszym krokiem do sukcesu jest rozpoznanie własnych pragnień; określenie, co chce się mieć lub osiągnąć, bądź kim być. Niektórym osobom wyznaczenie celu sprawia trudność, być może dlatego, że nigdy się nad nim nie zastanawiały. Fakt, że czytasz ten artykuł, prawdopodobnie dowodzi, że nie należysz do tej grupy. Twoje cele mogą mimo to bardziej przypominać życzenia, które z reguły są dość ogólne, niezbyt poważne i ulegają ciągłym zmianom. Być może nie uważasz się za osobę szczególnie ambitną lub nastawioną na osiąganie celu, lecz może to tylko kwestia naszych odmiennych sposobów formułowania myśli.

Jeżeli pragniesz zmienić zawód lub styl życia, albo uwolnić się od przymusu „robienia kariery”, stajesz wobec trudniejszego wyzwania niż wspinanie się po drabinie sukcesu materialnego, a twój cel nie jest mniej wartościowy.

Każda istota ludzka jest superskutecznym mechanizmem do osiągania celów. Stale realizujemy setki naszych życiowych „zadań” – takich jak utrzymanie oddechu, tętna i temperatury na stałym poziomie – zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy. Na szczęście zadania te zapisane są w programie organizmu. Nie wolno nam jednak twierdzić, że ktoś, kogo określamy jako „ciepłe kluchy”, nie jest zorientowany na cel tylko na tej podstawie, że brak mu ambicji i nie definiuje jasno swych zamierzeń. W stale zmieniającej się rzeczywistości nawet utrzymanie status quo wymaga wielkiej siły woli i wytrwałości. Prowadzenie tzw. „spokojnego życia” jest – przynajmniej według moich doświadczeń – szalenie ambitnym celem w dzisiejszym, rozpędzonym świecie.

Większość ludzi uważa, że cele powinny wiązać się ze światem materialnym. Mogą one jednak dotyczyć rodziny, zdrowia, uprawiania hobby, sportu lub formy spędzania wolnego czasu. Tego rodzaju cele mają charakter niematerialny, toteż należy je mierzyć raczej według kryterium jakościowego niż ilościowego. Jeżeli pragniesz zmienić zawód lub styl życia, albo uwolnić się od przymusu „robienia kariery”, stajesz wobec trudniejszego wyzwania niż wspinanie się po drabinie sukcesu materialnego, a twój cel nie jest mniej wartościowy.

Mogą Cię również zainteresować