Zmiany dotyczące e-faktur

przez Maciej Badowski

1 styczna br. weszły w życie przepisy, które liberalizują zasady posługiwania się elektronicznymi fakturami. Przesłanie takiego dokumentu nie będzie wymagało zastosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub elektronicznej wymiany danych.

źródło: www.flickr.com
źródło: www.flickr.com

Faktury elektroniczne pozwalają na wiele oszczędności, takich jak oszczędność czasu oczekiwania na fakturę przesłaną drogą pocztową czy też oszczędność papieru i kosztów z nim związanych. Aby otrzymać fakturę elektroniczną należy wyrazić zgodę na przesłanie dokumentu w tej formie. Zgodę na przesłanie faktury elektronicznej można wyrazić w formie pisemnej lub elektronicznej. Podstawowym warunkiem, jaki musi zostać spełniony w przypadku obrotu fakturami elektronicznymi jest zapewnienie autentyczności pochodzenia faktury elektronicznej oraz integralności jej treści.

Nowe przepisy znoszą konieczność przechowywania faktur elektronicznych w formie papierowej. Od 1 stycznia 2011 roku ustawodawca pozostawia podatnikowi dowolność formy przechowywania faktury elektronicznej, czyli można ją przechowywać w formie papierowej lub elektronicznej. Najpowszechniejszym formatem faktur elektronicznych jest PDF, który umożliwia łatwe odczytanie danych z faktury elektronicznej przez odbiorcę. Format ten jest jednak kłopotliwy w odczytywaniu danych przez systemy informatyczne, dlatego konieczne jest dążenie do wprowadzenia formatu zapisu faktur elektronicznych, który umożliwi łatwe ich odczytywanie lub dążenie do ujednolicenia struktury faktury zapisanej w formacie PDF.

Mogą Cię również zainteresować