Amway odnotował sprzedaż w wysokości 9,5 miliarda $

przez Wojciech Stępkowsk

Firma Amway osiągnęła w 2015 roku sprzedaż na poziomie 9,5 miliarda dolarów. W stosunku do 2014 roku znaczący wpływ na wyniki finansowe mają niższe przychody uzyskane przez Amway w Chinach, związane ze spowolnieniem chińskiej gospodarki oraz wahania kursów walut.

Pomimo niższych wyników w 2015 roku w stosunku do roku 2014 firma wykazuje poważne wzrosty na kluczowych rynkach, takich jak: Stany Zjednoczone, Korea Południowa, Japonia, Tajwan i Malezja oraz na rynkach wschodzących, takich jak: Brazylia czy Meksyk. Pomimo spowolnienia gospodarczego czy niepokojów politycznych w Rosji i na Ukrainie, rynki te wykazały się odpornością i solidnymi rezultatami.

Dziesięć najlepszych rynków dla Amway w 2015 roku to: Chiny, Korea Południowa, Stany Zjednoczone, Japonia, Tajlandia, Rosja, Tajwan, Malezja, Indie i Ukraina.

– Zanotowaliśmy wzrost sprzedaży na siedmiu z dziesięciu najlepszych dla nas rynków. Wyniki na pozostałych rynkach były również doskonałe, a w szczególności na wschodzących rynkach Ameryki Łacińskiej – powiedział Steve Van Andel, prezes zarządu Amway. – Kilka rynków osiągnęło w 2015 r. rekordową sprzedaż, a inne uzyskały najlepsze wyniki od kilku lat. Pomimo spowolnienia gospodarki w Chinach oraz wahania kursów walut okazuje się, że rok 2015 był dla Amway pełen sukcesów w skali świata – dodaje.

Sprzedaż Amway w 2015 roku w dużej mierze koncentrowała się wokół kategorii suplementów diety, kosmetyków, produktów gospodarstwa domowego i artykułów chemii gospodarczej. Suplementy diety odnotowały najwyższą sprzedaż spośród wszystkich kategorii produktów i stanowią 46% przychodów sprzedaży. Sprzedaż kosmetyków wyniosła 25%, produktów gospodarstwa domowego 16%, domowych środków czystości 7%, pozostałych produktów 6%. Nowe produkty takie jak marka suplementów Nutriliete Phyto2Go oraz Truvivity by Nutrilite™ i kolekcja Artistry Suprem LX i Artistry Hydra-V™ miały istotny wpływ na wyniki sprzedaży.

Firma w roku 2016 będzie kontynuowała strategię, która stawia przede wszystkim na rozwój i inwestycje w produkcję, badania, nowe technologie oraz szkolenia przedsiębiorców. Tylko w ostatnim roku firma zainwestowała w produkcję i badania 335 milionów dolarów otwierając pięć zakładów produkcyjnych i jeden ośrodek badawczy oraz tworząc nową platformę cyfrową, która ułatwia prowadzenie działalności niezależnym przedsiębiorcom Amway.

Na całym świecie niezależni przedsiębiorcy Amway stworzyli silną bazę klientów. Na podstawie ostatnich badań* firmy, produkty Amway można znaleźć w 71 milionach gospodarstw domowych na 10 największych rynkach – przy czym liczba ta nie uwzględnia gospodarstw domowych przedsiębiorców Amway.

Firmy sprzedaży bezpośredniej są alternatywą zarobkową zarówno dla osób chcących dorobić do pracy na etacie, jak również osób poszukujących nowych pomysłów i chcących spróbować sił w założeniu i prowadzeniu własnego biznesu. – Amway znakomicie wpisuje się w możliwości rozwoju własnego biznesu dzięki doskonałym produktom i niewielkim kosztom wejścia – powiedział Steve Van Andel, prezes zarządu Amway oraz prezes Światowej Federacji Organizacji Sprzedaży Bezpośredniej. – Ewoluująca definicja przedsiębiorczości powoduje, że firma sprzedaży bezpośredniej taka jak Amway spełnia oczekiwania światowego rynku – dodaje.

Światowy Raport Amway na temat przedsiębiorczości powstał na bazie badań przeprowadzonych w 44 krajach na całym świecie, na reprezentatywnej dla danego kraju grupie, łącznie 49 775 respondentów. Raport został opublikowany w listopadzie 2015 r. i oceniał przede wszystkim ducha przedsiębiorczości i podejście do założenia własnej działalności gospodarczej. 75% odpowiadających było pozytywnie nastawionych do przedsiębiorczości. Najbardziej entuzjastyczne podejście reprezentowały osoby poniżej 35 lat – aż 81%.

Mogą Cię również zainteresować