AXA/Signal Iduna: sprostowanie

przez Marek Wyrzychowski

Sporna i zaskakująca decyzja sądu dotycząca sprawy „kłusownictwa pracowniczego”, o której pisaliśmy na naszym portalu 4.01.2011r. została cofnięta przez Sąd Apelacyjny w Warszawie. Zabezpieczenie roszczeń na rzecz Signal Iduny nie obowiązuje.

źródło: www.flickr.com
źródło: www.flickr.com

W tekście opublikowanym na naszej stronie 4.01.2011 pt. „Sprawa kłusownictwa pracowniczego” pojawiło się kilka błędnych informacji, które musimy sprostować.
Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 29 grudnia 2010 r., sygnatura akt VI ACz 2078/10, uwzględniając w całości zażalenie AXA TUiR SA, zmienił postanowienie sądu I instancji i oddalił wniosek Signal Iduna Polska TU SA o udzielenie zabezpieczenia. Orzeczenie Sądu Apelacyjnego jest prawomocne.

W świetle powyższego, mamy obowiązek sprostować informacje, które pojawiły się w moim tekście, a dotyczyły firmy AXA TUiR SA. Błędnym stwierdzeniem w artykule było to, że byli pracownicy Signal Iduna Polska TU SA mają zakaz pracy w AXA TUiR SA, jak również zakaz kontaktowania się z jakimikolwiek klientami. Nieprawdą jest również, że rachunek bankowy AXA TUiR SA jest zajęty przez komornika. Za powyższe oficjalnie i serdecznie przepraszam firmę AXA TUiR SA, a przede wszystkim wszystkich Czytelników „Network Magazynu”. A poniżej oficjalne sprostowanie do mojego tekstu, które kilka dni temu otrzymaliśmy od Iwony Ryniewicz, dyrektor biura komunikacji korporacyjnej w AXA TUiR SA:

„Szanowny Panie Redaktorze, w opublikowanym przez Państwa 4.01.2011 tekście pana Marka Wyrzychowskiego pt. „Sprawa kłusownictwa pracowniczego” pojawiło się wiele nieprawdziwych informacji, które wymagają sprostowania. Autor pomylił wyrok z postanowieniem w sprawie zabezpieczenia, budując cały swój tekst na fałszywym założeniu, że zapadł precedensowym w polskim prawie wyrok sądowy. Poczynając od pierwszego zdania – nieprawdą jest, że „Pierwszy raz w Polsce kłusownictwo pracownicze zostało ukarane wyrokiem sądu” . To, co autor nazwał „wyrokiem sądu” było nieprawomocnym postanowieniem w sprawie zabezpieczenia roszczeń. Postanowienie to zostało w całości uchylone przez Sad Apelacyjny, który uwzględniając w całości zażalenie AXA TUiR S.A., zmienił postanowienie sądu I instancji i oddalił wniosek Signal Iduna Polska TU S.A o udzielenie zabezpieczenia. Orzeczenie Sądu Apelacyjnego jest prawomocne.

Dalej czytamy „(….) po raz pierwszy w Polsce firma, która straciła zespół pracowników a przez to również klientów wygrała sprawę w sądzie.” To nieprawda. Spór się toczy, wyrok nie zapadł. Cały ostatni akapit zaczynający się od słów „Trwający od 2009 roku proces sądowy…” to zlepek nieprawdziwych stwierdzeń, na podstawie których zostały wyciągnięte błędne wnioski. Nieprawdziwymi są stwierdzenia, że byli pracownicy Signal Iduna Polska TU S.A. mają zakaz pracy w AXA TUiR S.A., jak również zakaz kontaktowania się z jakimikolwiek klientami. Nieprawdą jest również, że rachunek bankowy AXA TUiR S.A. jest zajęty przez komornika (bo chyba o to chodziło autorowi piszącemu o stracie 300 000 zł). Nieczęsto spotyka się tak nierzetelny tekst, toteż jedynym sensownym rozwiązaniem wydaje mi się jego wycofanie ze strony. W innym wypadku, proszę o zamieszczenie sprostowania.”

Mogą Cię również zainteresować