Bezrobocie 2009

przez Piotr Hoffmann
769 odsłony

Według Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w październiku br. 8,4%. Miesiąc wcześniej było to 8,2%, a tylko 6,7% rok wcześniej. W całej Unii Europejskiej wskaźnik ten wyniósł 9,3% wobec 9,2% w poprzednim miesiącu i wobec 7,3% rok wcześniej.

W strefie euro bezrobocie ukształtowało się w październiku br. na jeszcze wyższym poziomie – 9,8%. To tyle samo co we wrześniu i o 1,9 punktu procentowego więcej niż przed rokiem. Najniższy poziom wyrównanej sezonowo stopy bezrobocia odnotowały Holandia (3,7%) i Austria (4,7%). Z najwyższym odsetkiem obywateli, którzy nie mogą znaleźć pracy w październiku borykały się Łotwa (20,9%) i Hiszpania (19,3%).

Źródło: GUS.
Źródło: GUS.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata, pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali zatrudnienia w ciągu ostatnich tygodni, w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Natomiast według danych Głównego Urzędu Statystycznego, stopa bezrobocia w Polsce mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła w październiku 2009 roku 11,1% wobec 10,9% we wrześniu i w porównaniu do 8,8% rok wcześniej.

Jeśli chodzi o listopad, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że bezrobocie wzrosło do 11,4%. – W grudniu br. stopa bezrobocia nie przekroczy 12%, czyli wzrośnie o ok. 0,5 pkt. proc. W stosunku do października – powiedziała wiceminister pracy Czesława Ostrowska.

Mogą Cię również zainteresować