Citius, Altius Fortius czyli rzecz o przywództwie

przez Robert Krool, Ewa Wróbel
1017 odsłony

Citius, Altius Fortiusczyli rzecz o przywództwieRobert Krool, Ewa Wróbel   Zdolności lidera mogą zdecydować o sukcesie lub porażce organizacji.

 

Fragment książki „Citius, Altius Fortius” Roberta Kroll`a i Ewy Wróbel, mogliśmy zamieścić dzięki uprzejmości wydawnictwa Studio Emka. Więcej informacji pod adresem: www.studioemka.com.pl

Etyka i moralność, w odniesieniu do lidera, oznaczają, że powinien on posiąść umiejętność dostrzegania i analizy obecnych i przyszłych sytuacji. Powinien więc umieć poddawać ocenie zjawiska i ich przyczyny, ale jednocześnie także je przewidywać. Etyka w organizacji ma bowiem za zadanie sprawić, by lider potrafił myśleć globalnie – czyli postrzegać działania firmy z perspektywy oraz działać lokalnie – czyli wprowadzać wnioski z globalnego myślenia we własnej firmie.

Etyka

Obie te umiejętności wymagają od lidera gromadzenia i analizy informacji o otoczeniu firmy i jej wnętrzu, ale oznaczają również, że podczas podejmowania decyzji przywódca powinien uwzględniać emocje – własne, współpracowników i partnerów. Umiejętność myślenia w sposób globalny wymaga bowiem budowy relacji z partnerami, a to oznacza wiedzę na temat ludzkich zachowań, obaw czy preferencji.

Lider, który zdaje sobie sprawę ze stosunków, jakie panują w innych firmach oraz potrafi wyciągnąć z tego wnioski, jest w stanie przewidywać konsekwencje własnych poczynań. Z kolei umiejętność działania lokalnego wymaga znajomości charakterów i możliwości współpracowników, własnych metod na zwiększanie ich motywacji oraz umiejętności zapobiegania konfliktom. Lider, który dąży do tego, by myśleć globalnie i działać lokalnie, powinien uczynić etykę wyznacznikiem własnych relacji z ludźmi. To oznacza, że propagowane przez niego wartości muszą spełniać dwa wymagania: po pierwsze, muszą być zrozumiałe dla otoczenia. Lider powinien więc komunikować je w taki sposób, by współpracownicy i partnerzy nie mieli wątpliwości, jaki system wartości wyznaje organizacja lidera; po drugie, muszą być przestrzegane przez lidera. Przywódca powinien więc dawać przykład, w jaki sposób kierować się normami moralnymi w działalności organizacji i w życiu.

Lider, który stara się postępować etycznie, nie dąży do nieomylności – przyznaje samemu sobie prawo do błędów, ale stara się ich unikać. W tym celu zadaje sobie i osobom w otoczeniu kluczowe pytania, które modyfikuje w zależności od potrzeb uczestników organizacji. Odpowiedzi na te pytania pozwalają mu precyzować i doskonalić system wartości, który wyznaje firma. Kluczowe pytania zadawane przez lidera dotyczą tych obszarów działania firmy, które stają się udziałem wszystkich uczestników organizacji, czyli: motywacji – lider powinien opracować i wdrożyć własne sposoby nagradzania współpracowników, w zależności od ich indywidualnych potrzeb; kultury pracy – lider powinien stworzyć i przestrzegać zasad współpracy, które akceptują pozostali współpracownicy. Dzięki temu lider będzie w stanie zbudować takie warunki pracy, które usatysfakcjonują pozostałych uczestników organizacji; rozwoju – lider powinien stworzyć warunki do dzielenia się wiedzą. To nakłada na niego obowiązek zapewnienia współpracownikom i partnerom dostępu do informacji, które dotyczą aktualnej działalności firmy i możliwości rozwoju. Dzięki temu lider będzie w stanie podnosić kwalifikacje uczestników organizacji, rozwijać ich umiejętności i wykorzystywać potencjał.

Mogą Cię również zainteresować