Clienting. Ssanie zamiast nacisku

przez Leszek Sergiel
479 odsłony

ClientingSsanie zamiast naciskuLeszek Sergiel   Główną cechą obecnych i najbliższych czasów jest nieustający proces przekształceń, zanikania i pojawiania się różnych zjawisk, zasad, filozofii, w każdej dziedzinie życia.

Obecnie najbardziej rozwiniętym i popularnym narzędziem jest marketing. Wszystkie te koncepcje były i nadal są mniej lub bardziej skuteczne, ale przede wszystkim powstawały jako adekwatne do określonych czasów i warunków społecznych, politycznych i gospodarczych danego otoczenia.

 

Najlepsza maszyna elektroniczna długo jeszcze nie będzie potrafiła „ująć” swoim CIEPŁYM PROFESJONALIZMEM naszego klienta, dlatego, że ciepło tkwi tylko w człowieku.

Często określone reguły i systemy w biznesie posiadały jedną z najważniejszych cech: aktualność. Inaczej mówiąc, nadążały za teraźniejszością. Do niedawna było to możliwe. Dzisiaj niestety już nie. Dynamika obecnie zachodzących przeobrażeń nigdy dotąd nie miała tak wysokiej wartości w wykresie zależności ilości zmian do czasu ich trwania.

Poszukiwacze sensu

W wyniku rozwoju szeroko pojętej technologii w każdym wymiarze ludzkości, a zwłaszcza w przetwarzaniu i przesyłaniu informacji, obecnie zachodzące zmiany są niemalże nie do opanowania „na bieżąco”. Aby zapewnić sobie sukces należy z dużym wyprzedzeniem myśleć o dniu jutrzejszym. Dotyczy to zwłaszcza funkcjonowania przedsiębiorstw.

Pierwszym krokiem wkroczenia już dzisiaj na drogę zwycięstwa w przyszłości, jest otwarcie umysłów kadry zarządzającej na nowe trendy, badania i filozofie. Wspomniany powyżej rozwój technologii informacji permanentnie przekształca wszystko wokół nas. Zmienia wszystko w całych społeczeństwach – od codziennych zajęć po zmianę mentalności, a co za tym następuje, przeobraża systemy wartości. Dzisiaj mamy do czynienia z tzw. Społeczeństwem Informacyjnym. Nasi klienci przepełnieni są informacją, co doprowadza do ogólnej dezinformacji. Jeżeli dodamy do tej sytuacji nakładający się na to zjawisko szereg innych czynników społeczno – politycznych, sami łatwo możemy zrozumieć, dlaczego koniec XX wieku i początek nowego stulecia, postrzegane są jako okres poszukiwania sensu, w szeroko pojętym tego słowa znaczeniu.

Już powyższe, bardzo ogólne fakty, powinny zainspirować nas do wykorzystania podczas prowadzenia firmy szans tkwiących w obecnej sytuacji. Jedną z takich szans jest wprowadzenie przedsiębiorstwa na tory działania w oparciu o zasady CLIENTINGU.

Parametry grupy docelowej

Klasyczny marketing, determinujący od kilku dziesięcioleci funkcjonowanie niemalże wszystkich przedsiębiorstw, od jednoosobowego zakładu usługowego po międzynarodowe koncerny, dzisiaj sam w sobie już nie stanowi szansy przetrwania na rynku. Dowodów nie musimy szukać daleko. Wystarczy tylko dobrze się przyjrzeć jakiejkolwiek grupie firm działających w określonej branży, aby zauważyć, że konkurowanie produktem (jakością), promocją, dystrybucją czy ceną, nie jest dzisiaj wystarczającą formą pozyskania klientów.

Mogą Cię również zainteresować