CSR: firmy chcą być dobre

przez LP
481 odsłony

Społeczna odpowiedzialność biznesu to nie jest element PR. To działania wpisane w strategię firmy. Polskie przedsiębiorstwa mają w tej dziedzinie wiele do zrobienia, choć już teraz dzieje się na tym polu sporo dobrego.


Jak wynika z badań przeprowadzonych przez GFK Polonia dla BCC, co czwarty Polak zrezygnowałby z zakupu towaru czy usługi firmy, o której wiadomo, że nie postępuje etycznie i np. zanieczyszcza środowisko naturalne. Odpowiedzią biznesu na zarzuty o kierowanie się wyłącznie chęcią zysku, są działania CSR.

Finansiści i spożywcy już są odpowiedzialni

Nowoczesne praktyki Corporate Social Responsibility zadomowiły się w Polsce tylko w niektórych sektorach. Eksperci oceniają, że bardzo aktywny jest w tej dziedzinie sektor finansowy. Firmy paliwowe i energetyczne są również bardzo aktywne, bo stoją przed nimi duże wyzwania związane z ochroną środowiska. Także wiele firm z sektora spożywczego wyróżnia się programami CSR.

Nie chodzi w tych programach po prostu o pomaganie wybranym beneficjentom, by móc się tym później pochwalić. CSR to sposób na prowadzenie biznesu z poszanowaniem wszystkich grup, z którymi firma ma jakiekolwiek związki. Na przykład firma Nestle podkreśla społeczną odpowiedzialność swoich działań na każdym etapie produkcji i sprzedaży. Wspiera wiedzą ekspercką rolników i dostawców, a równocześnie w komunikacji marketingowej z klientami promuje zasady zdrowego żywienia. Wspiera także organizacje pozarządowe i akcje społeczne, takie jak: „Cała Polska czyta dzieciom”, projekt „Równe szanse” Fundacji Batorego, czy program pomocy wybitnie zdolnym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Zajęcia dla wybitnie zdolnych dzieci firma wspiera finansowo od 2002 roku. „Otrzymujemy od Nestle 20 tys. zł rocznie, bardzo to pomogło w finansowych problemach organizacji” – mówi Maria Mach, dyrektor biura Funduszu. Po co Nestle wspieranie projektów nie wiążących się bezpośrednio z marketingiem ich produktów? Bezpośrednich korzyści przecież nie widać. I głównie na tym polega CSR, że zyski dla firmy nie są na pierwszym planie.

Jak wygląda CSR polskich firm handlowych?

Część dużych sieci handlowych uaktywniła się – zwłaszcza w obliczu kolejnych afer związanych z niewłaściwym traktowaniem pracowników. Czy udział w akcjach społecznych ma przykryć PRowskie wpadki? Handlowcy zapewniają, że nie chodzi o PR.

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji wydała w czerwcu raport opisujący główne kierunki strategii społecznej odpowiedzialności firm członkowskich. Organizacja podkreśla, że chodzi o wpisanie odpowiedzialności społecznej do strategii. Publikacja ma na celu pokazanie, że sukces ekonomiczny uwarunkowany jest także działaniami w takich obszarach jak ekologia, edukacja, zaangażowanie społeczne, współpraca z władzami publicznymi, czy zwalczanie bezrobocia.

– Handel stanowi elementarną część życia codziennego każdego człowieka. Przedsiębiorstwa handlowe, świadome swojej roli i znaczenia, dbają o to, aby ich działalność przynosiła klientom nie tylko bezpośrednie korzyści w postaci optymalnej oferty handlowej, ale by korzyści te wynikały także z zaangażowania w projekty na rzecz lokalnych społeczności i pracowników – mówi Renata Juszkiewicz, prezes POHiD.

Opublikowany raport jest jednak dość ogólnikowy. Zaprezentowano w nim podstawowe dane oraz przykłady konkretnych działań w postaci dobrych praktyk firm członkowskich POHiD. Duży nacisk położono na działania związane z kapitałem ludzkim, na przykład – inwestycje sieci handlowych w projekty edukacyjne.


Prezes Juszkiewicz zapowiada, że już jesienią organizacja podejmie wspólne, skoordynowane działania CSR. Dotychczas ta działalność była prowadzona przez członków organizacji na własną rękę. POHiD szuka projektów, które mogłyby być prowadzone razem przez konkurujące przecież ze sobą sieci handlowe. POHiD ma teraz trudne zadanie, bo praktycznie w każdej dziedzinie przynajmniej część ich członków ma już jakieś własne projekty i może nie być łatwo ze znalezieniem obszaru wspólnych działań.

Artykuł opublikowaliśmy dzięki uprzejmości portalu Handel-net.pl.

Mogą Cię również zainteresować