DG w Polsce mniej bezpieczna?

przez Piotr Hoffmann

Zaskakujące wyniki płyną z raportu BIG Info Monitora. Na koniec 2010 roku 59% polskich firm nie planuje nowych inwestycji, a kolejne 51% uważa, że podniesienie stawki VAT wpłynie negatywnie na prowadzenie działalności gospodarczej.

źródło: www.sxc.hu
źródło: www.sxc.hu

W ciągu ostatnich trzech miesięcy nieznacznie zmalało bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju. Wskaźnik BIG spadł do poziomu 13,37 pkt. Oznacza to, że jest to spadek 0,15 pkt. w porównaniu z miesiącem lipcem. W każdej ankietowanej grupie firm nastąpił spadek wskaźnika bezpieczeństwa, przy czym największy w sektorze usług finansowych. Odnotowano w nich spadek aż o ponad 77%, głównie z powodu przekonania przedsiębiorców o zmniejszeniu zdolności ich kontrahentów do regulowania terminowych zobowiązań.

W zdecydowanie dużo lepszych nastrojach są przedsiębiorcy indywidualni. Wartość wskaźnika bezpieczeństwa wzrosła tu o blisko 100% i osiągnęła poziom 22,83pkt. Według tej grupy firm zmniejszył się wpływ nieterminowych płatności na prowadzenie działalności gospodarczej. A co za tym idzie wzrosła zdolności kontrahentów do regulowania zobowiązań.

Jak wyjaśnia Mariusz Hildebrand, prezes zarządu BIG Info Monitor, w ciągu kwartału główny wskaźnik spadł o 1,1%. Oznacza to, że w 2010 roku nie zostanie osiągnięty tak wysoki poziom bezpieczeństwa, jak na początku roku. Jednak mimo pewnego pogorszenia nastrojów wśród przedsiębiorców, wartość wskaźnika BIG jest niemal dwukrotnie wyższa niż jeszcze przed rokiem.

Jak pokazują badania 32% przedsiębiorców spodziewa się poprawy sytuacji firmy w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Pogorszenie przewiduje 11% firm. Ponad połowa przedsiębiorców uważa, że sytuacja ich firm w ciągu najbliższego kwartału nie zmieni się.

Mogą Cię również zainteresować