Odgrzewane pierogi po liftingu czyli dla polskich przedsiębiorców prezent od IV RP

przez Marek Wyrzychowski
686 odsłony

Odgrzewane pierogi po liftingu czyli dla polskich przedsiębiorców prezent od IV RP Marek Wyrzychowski Zgodnie z najnowszymi danymi, w sprzedaży bezpośredniej w Polsce działa już ok. 658 000 osób (źródło: PSSB).

Rząd przyjął pakiet Kluski. Nowe prawo ma ułatwić przedsiębiorcom zakładanie i prowadzenie firm oraz zapewnić większą swobodę działalności gospodarczej.

 

Ładniejsza strona medalu

Wszystkie formalności związane z rejestracją firmy będzie można załatwić zgodnie z zasadą "jednego okienka". Propozycja rządu zakłada, że miejscem rejestracji działalności gospodarczej będzie urząd skarbowy, a gminna ewidencja działalności gospodarczej zostanie zlikwidowana. Według projektu, zarejestrowanie firmy będzie bezpłatne, natomiast za każdą zmianę wpisu urząd skarbowy pobierze opłatę w wysokości 25 zł. W "jednym okienku", oprócz zarejestrowania działalności gospodarczej, będzie można złożyć m.in. wniosek o rejestrację w ZUS.
Projekt nowelizacji wprowadza nowy podział na przedsiębiorców podlegających wpisowi do ewidencji oraz tych, którzy będą wpisywani do rejestru przedsiębiorców. Do ewidencji, prowadzonej przez urzędy skarbowe, mają być wpisane osoby fizyczne. Natomiast do rejestru prowadzonego przez sądy rejestrowe, obok podmiotów dotychczas tam wpisywanych – osoby fizyczne, których przychody netto w ostatnich dwóch latach osiągały po co najmniej 800 tys. euro.
Ważną zmianą jest wprowadzenie zasady szybkości i prostoty postępowania rejestracyjnego. Przedsiębiorca będzie miał możliwość złożenia wniosku o wpis do ewidencji zarówno w sposób tradycyjny, jak i w sposób elektroniczny. Wnioski będą rozpatrywane odpowiednio w ciągu 5 lub 3 dni. Obecnie trwa to ok. 30 dni. Nowe prawo wprowadza także możliwość zawieszenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, który rozlicza się w formie karty podatkowej.
Zawieszenie działalności będzie możliwe na okres od 1 do 10 miesięcy. W tym czasie przedsiębiorca nie będzie musiał płacić składek na ubezpieczenie społeczne, uiszczać zaliczki na poczet podatku dochodowego, ani składać deklaracji podatkowych. Rozwiązanie to pomoże zwłaszcza drobnym przedsiębiorcom prowadzącym działalność sezonową. Zawieszenie będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie zatrudnia w tym czasie pracowników. Propozycje rządowe mają również doprecyzować przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli u przedsiębiorców oraz czasu ich trwania.

Premier Kaczyński stwierdził, że dzięki nowym przepisom Polska może stać się państwem bardziej przyjaznym obywatelowi. Roman Kluska powiedział, że nowa ustawa to krok do przodu w porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym. Jednak zdaje sobie sprawę, że w masie prawa utrudniającego życie obywatela, pierwszy krok to niewiele.

Mogą Cię również zainteresować