Dyskryminacja na rynku pracy

przez Piotr Hoffmann
547 odsłony

Działając w marketingu sieciowym, każdy jest kowalem własnego losu i sam decyduje o tym, ile czasu poświęci na pracę, w jakich będzie działał godzinach i oczywiście, ile zarobi.

Działając w marketingu sieciowym, każdy jest kowalem własnego losu i sam decyduje o tym, ile czasu poświęci na pracę, w jakich będzie działał godzinach i oczywiście, ile zarobi. I nie ważne, czy jest dziadkiem, młodą matką, niepełnosprawnym czy dopiero po szkole…

Najbardziej dyskryminowanymi grupami społecznymi na rynku pracy w Polsce są osoby po 50. roku życia oraz niepełnosprawni – wynika z ankiety portalu rekrutacyjnego Pracuj.pl. Ankieta została przeprowadzona w ramach II edycji akcji „Pracodawcy dla aktywizacji”, mającej zachęcić pracodawców do otwarcia się na różne grupy społeczne.
a

Starość nie radość?

Jak wynika z przeprowadzonej ankiety, aż 90% użytkowników portalu Pracuj.pl uważa, że w Polsce istnieją grupy społeczne, które są pomijane lub dyskryminowane na rynku pracy. Tylko 1,5% badanych jest przeciwnego zdania.

Osoby pracujące i poszukujące pracy, zapytane o pomijane na rynku pracy grupy, najczęściej wskazywały na osoby po 50. roku życia (61%), niepełnosprawnych (51%), a także byłych więźniów (48%), młode matki (48%), osoby długotrwale bezrobotne (47%) oraz osoby wchodzące na rynek pracy (44%). Co ciekawe, na byłych więźniów jako grupę dyskryminowaną znacząco częściej wskazywali pracodawcy niż pozostali uczestnicy badania.

Osoby po 50. roku życia oraz niepełnosprawni są również, zdaniem ankietowanych, najbardziej dyskryminowanymi grupami na rynku pracy – uważa tak odpowiednio 21% i 20% respondentów. Na trzecim miejscu wśród najbardziej dyskryminowanych grup znalazły się osoby dopiero wchodzące na rynek pracy. Pracodawcy zwrócili też uwagę na problem bezrobocia wśród byłych sportowców oraz na dyskryminację osób z innych kręgów kulturowych.

Jako najczęstszy przejaw dyskryminacji na rynku pracy wymieniono kierowanie się uprzedzeniami i stereotypami przy wyborze kandydata do pracy – za istotny problem uważa to blisko 62% ankietowanych. Na kolejnych miejscach wskazano: nierówny dostęp do ofert pracy lub brak odpowiednich ofert pracy (56%), niechęć do zatrudniania na czas nieokreślony lub na umowę o pracę (44%) oraz niższa niż przeciętna w danym środowisku czy branży płaca (43%).

Mogą Cię również zainteresować