O posiedzeniu władz Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej

przez (Źródło: PSSB)
386 odsłony

.
Najwięcej uwagi poświęcono trwającym cały czas konsultacjom poświęconym zapisom nowej dyrektywy unijnej o prawach konsumentów, w której jeden
z rozdziałów jest poświęcony w całości sprzedaży bezpośredniej (sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa).

Najwięcej uwagi poświęcono trwającym cały czas konsultacjom poświęconym zapisom nowej dyrektywy unijnej o prawach konsumentów, w której jeden
z rozdziałów jest poświęcony w całości sprzedaży bezpośredniej (sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa). Stwierdzono, że na obecnym etapie prac nad dyrektywą jej zapisy są na ogół korzystne dla branży, a jednocześnie znacznie poszerzają zakres ochrony konsumenckiej.

Do spraw, które nadal wymagają doprecyzowania i wyjaśnienia, zaliczono m.in. kwestię pełnej harmonizacji dyrektywy (niektóre kraje członkowskie są przeciw), ustalenie rozsądnego progu wartości transakcji, które nie wymagały by biurokratycznego potwierdzania ich zawarcia na papierze lub innym nośniku informacji, uproszczenia (skrócenia) obowiązkowego formularza odstąpienia od umowy, czy urealnienia listy produktów i usług nie podlegających prawu do takiego odstąpienia.

Podczas posiedzenia Rady Dyrektorów francuskie przedsiębiorstwo sprzedaży bezpośredniej NL International zostało przyjęte w poczet członków korporacyjnych federacji. Warto dodać, że firma NL International ma oddział w Polsce, który jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej.

Z ramienia PSSB w posiedzeniach władz FEDSA wziął udział dyrektor generalny – Mirosów Luboń. Obecny był także Jarosław Mulewicz (Avon), który jest członkiem Komitetu Przedsiębiorstw Członkowskich FEDSA.

(Źródło: PSSB)

Mogą Cię również zainteresować