Fałszywe zwolnienia lekarskie

przez Maciej Badowski
522 odsłony

ZUS podpisał porozumienie z Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia w sprawie e-zwolnień. Dzięki temu rozwiązaniu podobno skończą się oszustwa z lewymi zwolnieniami lekarskimi.

źródło: www.sxc.hu
źródło: www.sxc.hu

E-zwolnienia mają wyeliminować wszelkiego rodzaju nadużycia. Udostępnienie informacji o zdrowiu ma polepszyć komunikację między pacjentem a lekarzem. Analiza danych zobiektywizuje obserwację trendów zachorowalności, umożliwi porównanie ocen skuteczności podjętego leczenia. Danymi będą mogły wymieniać się Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, apteki czy też inne jednostki administracyjne.

Oznacza to, że w przypadku wystawiania krótkoterminowych zwolnień lekarskich w sieci ZUS będzie mógł skontrolować prawidłowość jego wystawienia. Obecnie osoba ma 7 dni na dostarczenie takiego zwolnienia do firmy (lub przedsiębiorca do urzędu), dlatego ZUS nie zawsze jest w stanie sprawdzić, czy dana osoba faktycznie była chora. Tylko w I półroczu 2010 r. ZUS cofnął lub zawiesił wypłatę świadczeń chorobowych na kwotę ponad 76 mln zł. Została wstrzymana wypłata świadczeń dla 15,9 tys. osób. Oznacza to, że 10,3% przebadanych zostało uznanych za zdolnych do wykonywania swoich obowiązków.

Mogą Cię również zainteresować