Feedback

przez Maciej Maciejewski
864 odsłony

.

Głównym problemem w dzisiejszych czasach są bez wątpienia pieniądze. Na sensowny i efektywny system rozwoju trzeba przeznaczać dość duże środki, a zwrot z tej inwestycji jest mocno rozciągnięty w czasie i bardzo trudny do rzetelnego oszacowania.

 

Głównym problemem w dzisiejszych czasach są bez wątpienia pieniądze. Na sensowny i efektywny system rozwoju trzeba przeznaczać dość duże środki, a zwrot z tej inwestycji jest mocno rozciągnięty w czasie i bardzo trudny do rzetelnego oszacowania. Co w takim razie może zrobić dla polepszenia efektów pracy grupy sprzedawców firma lub menedżer nieposiadający żadnego budżetu szkoleniowego?

Sprzedawca musi być człowiekiem o poziomie intelektualnym oraz zdolnościach wystarczających do tego, by przyswoić sobie ogromną ilość informacji, a następnie wykorzystać tę wiedzę w praktyce uzyskując szybkie rezultaty.
(Menedżer sprzedaży, Xerox Corporation, USA)

Profesjonalne szkolenia, te z prawdziwego zdarzenia, wiążą się z ogromnymi kosztami. Specjaliści w tej dziedzinie, tacy, od których sprzedawca może się naprawdę nauczyć wartościowych rzeczy, za godzinną prelekcję żądają masy pieniędzy. Nie wszystkich w Polsce stać na takie wydatki. Jak temu zaradzić w takim przypadku?

Na początek proponujemy sięgnąć po proste i właściwie bezkosztowe w ujęciu pieniężnym narzędzie, jakim jest informacja zwrotna. Niektórym to pojęcie w takiej formie może mówić niewiele. Najczęściej konsultanci i szkoleniowcy posługują się angielskim terminem feedback. W literaturze można jednak znaleźć kilka tłumaczeń tego terminu, np.: wspomniana wcześniej informacja zwrotna, reakcja zwrotna, sprzężenie zwrotne itp.

Najważniejsze są efekty

Feedback informuje o tym, jak inni postrzegają nasze zachowanie, jak rozumieją i odbierają naszą komunikację oraz w jaki sposób nasze działania mają wpływ na innych. Taka informacja pomaga zastanowić się nad możliwością zmiany swojego zachowania. Mówi
o sposobie wykonywania zadań i w jaki sposób przyczyniło się to zachowanie do realizacji wcześniej postawionych celów. Cele oczywiście mogą być osobiste, ale też mogą być zespołowe. Cele mogą zostać postawione w taki sposób, iż feedback będzie mówił, ile i w jaki sposób przyczyniliśmy się do realizacji założeń np. sprzedażowych czy marketingowych. Właśnie w tym zakresie takie narzędzie może być wykorzystywane w miejsce metody szkoleniowej.

Nie jest to oczywiście złoty środek na wszystkie bolączki związane ze sprzedażą bądź zarządzaniem zespołem, ale pomaga oczyścić atmosferę i zorientować się, które z naszych zachowań są dobre, a na co powinniśmy zwrócić uwagę. Wiedza w tym zakresie jest bezcenna i w długiej perspektywie może przyczynić się do sprawnego zarządzania naszymi kompetencjami. Nie jest to metoda szkoleniowa wymieniana przez teoretyków w swoich podręcznikach, jednak dla praktyka najważniejsze są efekty podejmowanych działań.

Mogą Cię również zainteresować