Generacja Y w biznesie MLM

przez Piotr Hoffmann

Dr Alina Vogelgesang, rektor Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, członek rady programowej „Network Magazynu” i przewodnicząca kapituły sędziowskiej prestiżowego konkursu MLM BUSINESS AWARDS, opublikowała nowy artykuł naukowy o biznesie marketingu sieciowego.

źródło: Flickr.comźródło: Flickr.com

Artykuł jest zatytułowany „Pokolenie Y a funkcjonowanie współczesnego przedsiębiorstwa na przykładzie sektora przedsiębiorstw marketingu wielopoziomowego (multi level marketingu – MLM)” a ukazał się w 4 numerze pisma „Przegląd Nauk Stosowanych. Współczesna Polityka Gospodarcza i Społeczna”.

W najnowszej publikacji dr Aliny Vogelgesang m.in. czytamy: „W opracowaniu przedstawiono wpływ generacji na funkcjonowanie systemu zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstw na przykładzie sektora przedsiębiorstw multi level marketingu (MLM), zwanych marketingiem wielopoziomowym. Przedstawiono charakterystykę poszczególnych generacji pokoleń funkcjonujących w społeczeństwie. Ponadto przedstawiono wyniki własnych międzynarodowych badań sondażowych przeprowadzonych wśród osób zajmujących się marketingiem wielopoziomowym należących do generacji Y, ukazano ich stosunek do MLM.

Przyjęta w opracowaniu hipoteza główna mówiąca, że wraz z dominacją danej generacji pokoleniowej system zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstw ulega transformacji i wymaga przekierunkowania jego celów i wartości została na podstawie przedstawionej analizy literaturowej oraz obserwacji działania systemu MLM, a także przeprowadzonych badań sondażowych zweryfikowana pozytywnie. Obserwuje się hybrydyzację na rynku dwóch epok MLM 1.0 oraz MLM 2.0. Wraz z wejściem pokolenia Y do systemu MLM należy dokonać transformacji i przekierunkowania celów i wartości niesionych przez poszczególne firmy działające w ramach marketingu wielopoziomowego. Ogromne znaczenie ma lider i osoby działające w MLM niż plan marketingowy. Młode pokolenie nastawione jest na pozyskanie konkretnych wartości, nie są lojalni wobec firmy czy produktów MLM, pragną osiągnąć swoje własne cele.”

Oczywiście to tylko drobny fragment tej arcyciekawej pracy naukowej. Szczególną uwagę polecamy zwrócić na zamieszczone w niej wyniki autorskich badań. Całość można przeczytać pod tym adresem http://gwsp.gliwice.pl/www/files/PNS_04_2014.pdf na stronach od 65 do79. Polecamy!

Dr Alina VogelgesangDr Alina Vogelgesang

Rektor Alina Vogelgesang jest doktorem nauk ekonomicznych, byłym dziekanem wydziału nauk ekonomicznych w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości. Doradca ekonomiczny firm i przedsiębiorców zarówno tradycyjnych, jak również marketingu wielopoziomowego. Przedsiębiorca, właściciel firmy PHU ALPIO. W swojej karierze zawodowej wielokrotnie pracowała w charakterze specjalisty ds. marketingu, specjalisty ds. public relations, nauczyciela, lektora języka angielskiego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Uczestniczka wielu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych. Autorka wielu opracowań naukowych i badań m.in. na potrzeby Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Prelegent wykładów otwartych oraz warsztatów z ramienia Fundacji FOR prof. Leszka Balcerowicza. Wyróżniona Nagrodą Rektorską Rektora GWSP za działalność edukacyjną wśród młodzieży na rzecz przedsiębiorczości oraz Certyfikatem Kompetencji i Rzetelności. Jako pierwsza w Polsce założyła i opracowała autorskie, afirmowe „Seminarium menedżera MLM”. Autorka pierwszej w Polsce pracy naukowej o marketingu sieciowym „Multi_Level_Marketing_w_gospodarce_rynkowej”

Mogą Cię również zainteresować