Jak przedsiębiorcy z Europy finansują swoje biznesy?

przez Adrianna Dzienis

Według badania Global Business Monitor 2017 reinwestowanie zysków firmy jest głównym źródłem finansowania dla przedsiębiorców z sektora MŚP zarówno w Europie, Azji, jak i Ameryce Północnej – to rozwiązanie wybiera prawie połowa respondentów (43%).

źródło: Fotoliaźródło: Fotolia

Najczęściej wykorzystywaną metodą finansowania zewnętrznego są kredyty bankowe (13%) i private equity (4%). Z badań wynika, że przedsiębiorcy na całym świecie planują rozwój prowadzonej działalności. Co dziesiąty badany planuje złożyć w najbliższym czasie wniosek o finansowanie zewnętrzne.

Zdaniem przedsiębiorców z 11 badanych krajów. takich jak: Kanada, Republika Czeska, Francja, Niemcy, Hongkong, Holandia, Irlandia, Polska, Singapur, Wielka Brytania oraz Stany Zjednoczone, aż dwie piąte (40%) uważa, że ma zapewniony bardzo dobry dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania.

Finansowanie okiem polskiego przedsiębiorcy

Liczba polskich MŚP korzystających z finansowania zewnętrznego spada. Tylko 45% respondentów zadeklarowało w badaniu Global Business Monitor 2017, że korzystało w ostatnim czasie z zewnętrznych źródeł finansowania. Jeden na pięciu (19%) badanych przedsiębiorców twierdzi, że jego wniosek został odrzucony. Prawie połowa prowadzących działalność, których wniosek o finansowanie nie został rozpatrzony pozytywnie przyznaje, że było to spowodowane niską zdolnością kredytową firmy. Jak to mówią, sukces zazwyczaj ma dwóch ojców.

– Mówiąc o źródłach finansowania przedsiębiorstwa nie możemy zapomnieć o faktoringu. 14 fala badania Bibby MSP Index pokazała, że obecnie z tego rozwiązania korzysta 10% firm z sektora MŚP w Polsce. Na podstawie wyników przedstawionych przez Polski Związek Faktorów możemy stwierdzić, że jest to narzędzie coraz częściej doceniane przez podmioty z różnych branż. Obroty instytucji faktoringowych w 2017 r. wyniosły 185 mld zł, czyli o prawie 17% więcej niż w roku 2016 komentuje Jerzy Dąbrowski, dyrektor generalny firmy faktoringowej Bibby Financial Services.

Sytuacja na rynku europejskim

Przykładowo zdaniem niemieckich przedsiębiorców głównym źródłem finansowania jest reinwestowanie zysków firmy – decyduje się na nie ponad połowa respondentów (58%). Aż 47% badanych uważa, że ​​dostępność wsparcia finansowego w ich kraju jest doskonała lub dobra. Zaledwie co dziesiąte przedsiębiorstwo twierdzi, że jego podanie o finansowanie zostało odrzucone. W przypadku Irlandii ponad jedna trzecia przedsiębiorców (37%) korzysta z zewnętrznych źródeł finansowania, prowadzący biznes z tego kraju potwierdzają trudności w dostępie do nich. Aż 29% przedsiębiorców w tym kraju przyznaje, że możliwość otrzymania wparcia budżetu firmy z zewnętrznych źródeł jest utrudniona.

– Dostęp do finansowania działalności przedsiębiorstwa jest zależny od sytuacji panującej na rynku. Państwa, które dynamicznie się rozwijają stwarzają rodzimym firmom możliwości do dalszego rozwoju. Stabilna sytuacja gospodarcza  jest bardzo ważna zwłaszcza z perspektywy podmiotów z sektora MŚP, które ze względu na swój rozmiar, posiadają małe zaplecze kapitału, czy też niewielkie doświadczenie na rynku i są narażone na szereg negatywnych konsekwencji niekorzystnej koniunktury – dodaje Jerzy Dąbrowski.

Mogą Cię również zainteresować