Jak utrzymać zespół biznesowy w systemie MLM?

przez Sławomir Luter

Struktury w network marketingu rozpadają się poprzez nasze ego, które chce być najmądrzejsze i najważniejsze. To złe relacje międzyludzkie i ich zanik powodują rozluźnienie więzi wśród naszych partnerów biznesowych. Jak temu zaradzić i rozwijać zdrowy MLM?

źródło: Flickr.comźródło: Flickr.com

Nie wiem, jaką masz osobowość, jak podchodzisz do świata, ale spotykając różnych ludzi, bądź pewien: każdy z nich jest innym człowiekiem. Jeśli chcesz być dobrym liderem, naucz się tolerancji wobec innych charakterów, zachowań i światopoglądów. 

Naucz się doceniać ludzkie indywidualne cechy, szukaj w nich dobra i silnych stron. Nie wymagaj, aby Twoi współpracownicy byli jak Ty czy działali tylko Twoimi metodami. Nic nie nakazuj. Po prostu pokazuj, jak Ty to robisz, ale niech inni znajdą swoją drogę, aby nie byli niczyją kopią, bo nigdy nie osiągną sukcesu.

Powodzenia w działaniu życzy Sławomir Luter, niezależny promotor network marketingu (www.slawomirluter.pl).

Mogą Cię również zainteresować