Jedzenie w pracy

przez Maciej Badowski

Instytut Badania Opinii Publicznej Homo Domini przeprowadził badanie na temat odżywiania się w pracy. Ponad połowa Polaków nie ma czasu na spożywanie głównego posiłku, co druga osoba żywi się jedynie kanapkami, a co dziesiąta w pracy nie je nic.

źródło: źródło: http://www.sxc.hu

I to wszystko pomimo tego, że 90% ankietowanych ma świadomość, iż regularne jedzenie jest bardzo ważne i znacznie poprawia koncentrację w pracy. Kolejne 29,7% badanych deklaruje, że chce się zdrowo odżywiać. Sondaż pokazuje, że przeważająca większość Polaków, bo aż 68% nie ma czasu wychodzić z pracy, żeby zjeść. Niespełna połowa ankietowanych deklaruje, że spożywa dwa posiłki w czasie pracy, a jedna trzecia Polaków je tylko jeden posiłek w ciągu całego dnia pracy.

Zdaniem doktora Tomasza Sobierajskiego, socjologa z Uniwersytetu Warszawskiego, taki obraz współczesnego, pracującego Polaka wynika ze złych nawyków żywieniowych oraz z faktu, że Polacy nie odczuwają konieczności zapewnienia sobie przerwy na lunch. To przekonanie ma swoje odzwierciedlenie w badaniach, gdyż jedynie 4% respondentów odchodzi od stanowiska pracy, aby zjeść pełen obiad, a co dziesiąty badany nie je wcale. Prawie 30% badanych chciałaby w pracy odżywiać się zdrowo, 16,6% respondentów ceni sobie smak potraw, zaś 14,7% deklaruje chęć spożywania regularnych posiłków.

Ogólnopolskie badanie „Co Polacy jedzą w pracy?” zrealizowane przez Instytut Badania Opinii Publicznej Homo Homini na zlecenie LightBox przeprowadzono w dniach 15-20 sierpnia br. na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków pracujących na stanowiskach umysłowych. Badanie przeprowadzono w największych miastach Polski: Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku i Krakowie.

Mogą Cię również zainteresować