Jesteśmy optymistami!

przez Marek Wyrzychowski, źródło: CBOS

Z przeprowadzonego przez CBOS sondażu płyną bardzo pozytywne wnioski. Polacy oceniają lepiej sytuację gospodarczą swego kraju niż mieszkańcy innych państw Grupy Wyszehradzkiej.

źródło: www.flickr.com
źródło: www.flickr.com

Blisko 40% Słowaków i tyle samo Polaków uważa, że sytuacja gospodarcza ich kraju jest przeciętna. Podobnego zdania jest 27% Czechów i 25% mieszkańców Węgier. Dobrze ocenia sytuację w swoich krajach 28% Polaków, 9% Słowaków, 8% Czechów i zaledwie 2% Węgrów. Z kolei 72% Węgrów i 64% Czechów odpowiedziało, że sytuacja gospodarcza w ich krajach jest zła. Podobnie wypowiedziało się 48% Słowaków i 26% mieszkańców Polski. Natomiast 2% Słowaków i po 1% Czechów oraz Węgrów nie ma w tej sprawie zdania.

Respondenci byli także pytani o prognozy sytuacji ekonomicznej w kraju w nadchodzącym roku. Według badania 48% Węgrów, 44% Polaków i 43% Słowaków, a także 37% Czechów jest zdania, że kondycja gospodarcza ich kraju się nie zmieni.
31% Polaków liczy na poprawę sytuacji gospodarczej, podobnie jak 27%Węgrów, 22% Słowaków i 17% Czechów. Za to 39% Czechów, 28% Słowaków, 21% Węgrów i 15% Polaków oczekuje jej pogorszenia. 10% badanych mieszkańców Polski nie ma w tej sprawie zdania, podobnie jak 7% Słowaków i Czechów oraz 4% Węgrów.

Pracownie badające opinię publiczna spytały także o sytuację materialną respondentów. Większość ankietowanych określiła ją jako przeciętną. 49% Węgrów, 48% Słowaków i 46% Polaków powiedziało, że „nie jest ona ani dobra, ani zła”. Podobnego zdania jest też 40% Czechów. 40% Węgrów i tyle samo Polaków uważa, że ich sytuacja materialna jest dobra. Tak samo ocenia ją 27% Słowaków i 9% Czechów. Z kolei 33% Węgrów, 25% Słowaków i 20% Czechów, a także 15% Polaków określiło swoją sytuację materialną jako złą. 9% Węgrów nie miało w tej sprawie zdania.

67% pytanych przez CBOS Polaków spodziewa się, że ich sytuacja materialna nie zmieni się w przyszłym roku, tego samego zdania jest 56% Węgrów, 55% Słowaków i 48% Czechów. Zdaniem 33% Czechów, 21% Węgrów, 19% Słowaków i 14% Polaków, warunki materialne ich gospodarstw pogorszą się. Jedna piąta Węgrów i niemal tyle samo Polaków oczekuje w przyszłym roku poprawy swojej sytuacji finansowej. Podobnie uważa 17% Słowaków i 14% Czechów. 9% Słowaków, 6% Czechów i 3% Węgrów nie umiało odpowiedzieć na to pytanie.

Mogą Cię również zainteresować