Klub TOP Liderów MLM: Spotkanie pierwsze

przez Marek Wyrzychowski
3132 odsłony

Szanowni Państwo! Wreszcie stało się to, na co branża czekała od prawie 20 lat. Bez wątpienia, w sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowym jest to ewenement na skalę światową.

ee

Klub TOP Liderów MLM to grono fachowców zintegrowane przez „Network Magazyn” – jedyne w Polsce, niezależne pismo o branży sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego. W skład zainicjowanego klubu wchodzi grupa najprężniej działających w marketingu sieciowym, rzetelnych i etycznych liderów, współpracujących, jako niezależni przedsiębiorcy, ze znanymi i poważanymi firmami reprezentującymi branżę w Polsce. Klub skupia więc pod jednym szyldem specjalistów, dla których, poprzez budowanie biznesu MLM, podstawowym celem stało się promowanie przedsiębiorczości, biznesowej kompetencji, odpowiedzialności i pewności, etyki i filantropii w branży network marketingowej i sprzedaży bezpośredniej oraz przeciwdziałanie bezrobociu, co w efekcie przyczyni się do prawidłowego postrzegania tego prężnego biznesu wśród społeczeństwa.

Cele

Podstawowymi celami, jakie klub wyznaczył sobie do konsekwentnego realizowania, są następujące zagadnienia: integracja środowiska MLM, promocja biznesu MLM wśród społeczeństwa, zainteresowanie społeczeństwa unikalnymi możliwościami, jakie daje ten sektor i w efekcie zwiększenie liczby dystrybutorów w branży, etyka w MLM, analizowanie i prezentowanie obecnej sytuacji branży na rynku, opiniowanie nowych firm MLM, wymiana doświadczenia, rozwiązywanie problemów wewnątrz sektora, edukacja (m.in. organizacja profesjonalnych szkoleń branżowych) oraz działalność charytatywna.

Relacja

Prowadzącymi spotkanie byli Daniel Kubach, prezes wydawnictwa prasowego 4Media Publisher Sp. z o.o. i Maciej Maciejewski, redaktor naczelny „Network Magazynu”. Zgromadzeni liderzy przede wszystkim rozmawiali na temat spraw związanych ze zwiększeniem atrakcyjności branży oraz z ewentualnymi możliwościami promowania MLM wśród społeczeństwa.

Optymizmem napawa fakt, iż już w trakcie pierwszego zebrania klubu, podczas interesujących dyskusji, udało się wspólnymi siłami dojść do porozumienia i ustalenia najważniejszych kwestii oraz sposobu ich realizacji, którymi w przyszłości będzie się klub zajmował. Oto streszczenie pierwszego posiedzenia klubu:

Daniel Kubach, prezes 4Media Publisher:
– Utworzyliśmy elitarną jednostkę, w której skład wchodzą i będą wchodzić sami profesjonaliści funkcjonujący w MLM. Zrobiliśmy to przede wszystkim dlatego, aby wreszcie ludzie dowiedzieli się, że dzisiaj marketing sieciowy to nie pani Jadzia, która 20 lat temu biegała po mieszkaniach z siatkami pełnymi różnych towarów. Przecież zgodzicie się ze mną, że sektor MLM obecnie reprezentują poważni przedsiębiorcy i biznesmeni. A ludzie, dziennikarze, wciąż myślą o nas kategoriami z przeszłości. Najwyższy czas to zmienić. Tylko, że najpierw musimy się zjednoczyć. Wtedy będzie nam łatwo ukazać prawdziwy image branży i networkera. Musimy być wizytówkami nie tylko swoich firm, ale całej branży. Nikt za nas tego nie zrobi.

Aleksandra Błotko, K-Link Poland: – Według mnie najmniejszą wiedzą o MLM dysponuje młodzież. Młodym ludziom na uczelniach wpaja się system wartości, w którym najważniejszą rzeczą ma być dobra praca na etacie. Powinniśmy stworzyć projekt, który dotrze z rzetelną informacją o naszej branży na uczelnie wyższe. My mamy bagaż doświadczeń, ale zapominamy o tym, że młodzież jest od nas bardziej kreatywna, nieskażona i bez lęku. Trzeba tylko ją inteligentnie i nie nachalnie uświadomić, że jest konkretna możliwość na dobry biznes.
Mirosław Horodecki, Akuna Polska: – Chciałbym, aby stworzony klub liderów był ciałem twórczym, które realizuje nowe perspektywy. Przecież moglibyśmy sponsorować – na przykład wyposażać biblioteki wyższych uczelni w dobrą, fachową literaturę o MLM. Możemy również obejmować patronatem różnego rodzaju imprezy i przedsięwzięcia organizowane przez inne branże, aby w ten sposób przekazywać informacje o network marketingu.

Mirosław Horodecki, Akuna Polska: – Chciałbym, aby stworzony klub liderów był ciałem twórczym, które realizuje nowe perspektywy. Przecież moglibyśmy sponsorować – na przykład wyposażać biblioteki wyższych uczelni w dobrą, fachową literaturę o MLM. Możemy również obejmować patronatem różnego rodzaju imprezy i przedsięwzięcia organizowane przez inne branże, aby w ten sposób przekazywać informacje o network marketingu.

Ten tekst jest jedynie fragmentem całego artykułu, który znajdziesz w wydaniu drukowanym Network Magazyn nr 20/2009

Mogą Cię również zainteresować