Kompetencja emocjonalna

przez Beata Witaszek
1316 odsłony

.

Obecne poglądy na intelekt są równoważone przez całościowe podejście – na równi ze zdolnościami intelektualnymi wymienia się wcześniej "lekceważone" obszary naszego umysłu: sferę afektywną i motywacyjną.

 

Obecne poglądy na intelekt są równoważone przez całościowe podejście – na równi ze zdolnościami intelektualnymi wymienia się wcześniej "lekceważone" obszary naszego umysłu: sferę afektywną i motywacyjną. Teraz obok inteligencji w tradycyjnym, wąskim ujęciu szkolno-językowym, logiczno-matematycznym, zwraca się szczególną uwagę na uzdolnienia twórcze, inteligencję emocjonalną, społeczną, praktyczną. Pojawiły się również bardziej kontrowersyjne rodzaje inteligencji: kinestetyczna, muzyczna, przestrzenna, motywacyjna, a nawet postawiono hipotezę o istnieniu inteligencji makiawelistycznej.

Kompetencja emocjonalna jest umiejętnością, wywodzącą się z inteligencji emocjonalnej, której wynikiem są wybitne osiągnięcia w pracy. O ile inteligencja emocjonalna określa nasze potencjalne zdolności uczenia się umiejętności praktycznych, które opierają się na jej pięciu składnikach, kompetencja emocjonalna pokazuje, ile z tych potencjalnych zdolności udało nam się zamienić w bardzo przydatne w pracy umiejętności.

Jaką masz samoświadomość?

Znakomita obsługa Klienta jest rezultatem kompetencji emocjonalnej, opierającej się na empatii. Bycie osobą wiarygodną i godną zaufania jest wyrazem kompetencji opierającej się na umiejętności kierowania samym sobą, czyli panowania nad emocjami i impulsami. Zarówno dobra obsługa Klientów, jak i bycie osobą godną zaufania są rezultatami kompetencji, które mogą przyczynić się do wyróżnienia się w pracy.
Wysoka inteligencja emocjonalna sama w sobie nie gwarantuje, że osoba, która się nią odznacza, potrafi wykorzystać umiejętności emocjonalne w pracy. Oznacza ona tylko tyle, że osoba ta ma bardzo dobre potencjalne możliwości nauczenia się tych umiejętności.

Można mieć dużą zdolność empatii, ale nie posiadać nabytych, czyli wyuczonych umiejętności, które przekładają się na znakomitą obsługę Klientów, świetne trenowanie zawodników, bycie znakomitym wychowawcą czy koordynatorem prac różnych osób.

Kompetencje emocjonalne można podzielić na grupy, z których każda opiera się na pewnej, wspólnej zdolności wchodzącej w skład inteligencji emocjonalnej. Tu leżące u podłoża kompetencji emocjonalnych zdolności mają istotne znaczenie dla skutecznego nauczenia się umiejętności potrzebnych do odniesienia sukcesu w pracy. Jeśli komuś brakuje np. umiejętności społecznych, to nie potrafi przekonać czy zainspirować innych, kierować zespołem lub inicjować zmiany. Jeśli ktoś ma niską samoświadomość, to nie będzie sobie zdawał sprawy ze swoich słabości i będzie mu brakowało pewności siebie, która płynie ze świadomości swoich silnych punktów.

Mogą Cię również zainteresować