Koniec Taxi bez licencji?

przez Marek Wyrzychowski
310 odsłony

W tej chwili, żeby zostać taksówkarzem, należy zdobyć specjalne zezwolenie. Jednak coraz trudniej jest je otrzymać. Dlatego ludzie próbują obejść te przepisy. Aby temu zaradzić, na nieuczciwych przewoźników czekają wysokie kary finansowe.

źródło: www.flickr.com
źródło: www.flickr.com

Licencji uprawniającej do wykonywania przewozów na terenie danej gminy udziela w drodze decyzji administracyjnej właściwa gmina. Wydaje ona wypis lub wypisy w liczbie odpowiadającej liczbie pojazdów samochodowych określonych we wniosku o udzielenie licencji. Uzyskanie licencji uzależnione jest od złożenia egzaminu, uiszczenia opłaty oraz spełnienia jeszcze innych wymagań nałożonych przepisami ustawy o transporcie drogowym.

Gminy określają limit udzielanych licencji. Jednak pracujący już taksówkarze, w myśl własnych interesów starają się ograniczać dopływ potencjalnych konkurentów do zawodu. Z tego powodu wielu kierowców decyduje się na świadczenie usług przewozowych bez wymaganego dla taksówek zezwolenia. Jednak ci muszą mieć świadomość, że w razie kontroli czekają na nich wysokie kary. Przepisy zawarte w ustawie o transporcie drogowym przewidują w takim przypadku surowe sankcję.

Wykonywanie transportu drogowego pojazdem niezgłoszonym do licencji podlega karze pieniężnej w wysokości 8 000 zł. Natomiast za wykonywanie transportu drogowego taksówką bez wymaganej licencji nakłada się karę pieniężną w wysokości 3 000 zł. Karę orzeka się w drodze decyzji administracyjnej. Ponadto brak uiszczenia kary w terminie 21 dni uprawnia organ nadzoru do odholowania pojazdu na parking strzeżony na koszt ukaranego. Podszywanie się pod przedsiębiorstwo taksówkarskie i wykonywanie przewozów bez licencji może też stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Mogą Cię również zainteresować