Konsekwentne, stabilne wzrosty czyli RAPORT O BRANŻY DS/MLM ZA 2021 ROK

przez Maciej Maciejewski
1583 odsłony

Rok 2021 był dla branży sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego (DS/MLM) w Polsce bardzo dobry. Sprzyjający klimat biznesowy po pandemii i zdecydowanie lepsze nastroje konsumenckie pozwoliły firmom osiągnąć wartość przychodów o ponad 10% większą niż rok wcześniej.

źródło: Pixabay

Jednocześnie do grona przedstawicieli handlowych i networkerów przystąpiło o 15% więcej osób niż w roku 2020. To rekordowe przyrosty w ciągu ostatnich 4 lat, które pokazują, że sektor DS/MLM ma jeszcze spory potencjał rozwojowy. Nawet w niepewnych czasach.

Jak co roku podajemy szczegółowe dane za rok 2021 w oparciu o informacje zebrane od firm członkowskich PSSB. W nawiasach podajemy dane za rok 2020. Dane odzwierciedlają cały rynek sprzedaż bezpośrednia i marketing sieciowy w Polsce (wartość sprzedaży oraz liczba nowych rejestracji).

Dane zawarte w tabeli pochodzą od Światowej Federacji Sprzedaży Bezpośredniej (WFDSA) i przeliczane są z amerykańskich dolarów na polskie złotówki. Dane dotyczące sprzedaży WFDSA wyraża w $, aby wykluczyć wpływ kursów walutowych i zapewnić porównywalność. WFDSA wykorzystuje średnie roczne kursy wymiany z Międzynarodowego Funduszu Walutowego do przeliczania danych z waluty lokalnej na wspólną walutę – dolary amerykańskie.

W tabeli pokazujemy dane w złotówkach. Warto wspomnieć, że są to dane szacunkowe sprzedaży detalicznej i nie obejmują podatku od wartości dodanej. Na uwagę zasługuje rekordowo wysoka liczba zarejestrowanych osób, która w 2021 roku przekroczyła 1,1 miliona członków. To aż 15% wzrost w stosunku do roku ubiegłego.

Oczywiście branża DS/MLM w Polsce to przede wszystkim kobiety, które stanowią aż 83% wszystkich zarejestrowanych w sektorze osób.

Dla około 220 tys. osób (20% wszystkich zarejestrowanych), ten biznes jest jedynym lub jednym z głównych źródeł dochodu. Pozostali to osoby traktujące współpracę z firmami sprzedaży bezpośredniej jako zajęcie dorywcze, a także stali i regularni klienci oraz członkowie rozmaitych klubów klienta.

Jeśli chodzi o wiek doradców i konsultantek dominują osoby w wieku 35-44 lata, dla których współpraca w sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowym to często kolejny etap rozwoju kariery. Jednocześnie odsetek osób młodych do 24 r.ż. nieznacznie wzrósł (+1,5 pp).

Wiek sprzedawców: do 18 lat – 1% (0,5%), 18-24 lata – 7% (6%), 25-34 lata – 23% (21%), 35-44 lata – 31% (28%), 45-54 lata – 21% (23%), 55-64 lata – 11% (14%), powyżej 65 lat – 6% (7,5%). W nawiasach podajemy dane za rok 2020.

W 2021 roku większość osób w branży sprzedawało podczas indywidualnych spotkań (online i offline) z klientami. Sprzedaż indywidualna odpowiada za 92% obrotów, a sprzedaż na spotkaniach grupowych wygenerowała ok. 7% obrotów.

W 2021 roku mogliśmy obserwować jeszcze większą transformację cyfrową w obszarze przyjmowania zamówień i obsługi klienta. Doradcy i konsultantki, którzy w roku 2020 w większości korzystali z rozwiązań online na komputerach stacjonarnych, w 2021 roku w takiej samej mierze zaczęli korzystać z aplikacji mobilnych, skutecznie zarządzając swoim biznesem z poziomu telefonu komórkowego. W 2021 roku ok. 86% zamówień było przyjmowanych właśnie w ten sposób (online i mobile).

Trzeba zatem podkreślić, że firmy DS/MLM inwestują w rozwój narzędzi i udostępniają konsultantom nowoczesne systemy obsługi klienta, a Ci chętnie z nich korzystają. Tym samym tradycyjne metody zbierania zamówień schodzą na dalszy plan.

W branży dominują firmy marketingu wielopoziomowego (MLM). Biorąc pod uwagę strukturę spółek i zasady wynagradzania, dominujący udział w rynku – na poziomie 76% wartości sprzedaży – mają firmy marketingu sieciowego. Aż 86% wszystkich firm stowarzyszonych w PSSB to tzw. MLM-y. Jednocześnie 14% firm marketingu jednopoziomowego generuje aż 24% obrotów. Udział w obrotach: MLM – 76%, DS – 24%.

W kwestii produktów najbardziej popularne są wciąż kosmetyki i suplementy. Niemal połowa firm sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego to podmioty sprzedające produkty kosmetyczne – co pozostaje niezmienne na przestrzeni ostatnich lat. Umacniają się jednak także inne kategorie, w szczególności suplementy diety oraz AGD.

„Sukces w sprzedaży nie zależy od tych, których Ty znasz. Ważne jest, kto chce poznać Ciebie” – powiedział Dale Carnegie, amerykański pisarz. Dlatego faktem jest, że ponad milion osób współpracujących z firmami DS/MLM nie może się mylić, iż jest to zajęcie przynoszące wymierne korzyści finansowe, ale również uznanie, zachwyt, podziw, a najczęściej wzmocnienie pewności siebie.

Rzetelne i etyczne firmy z tego sektora wyróżniają się uczciwością, transparentnością, bardzo dobrą jakością produktów oraz bezpieczeństwem i to jest również dowód na rosnące zainteresowanie wśród osób, które chcą zasmakować bycie własnym szefem, ale również – a może przede wszystkim – wśród klientek i klientów. Rosnące obroty branży oraz wzrastająca ilość osób działających w sektorze jest tego niezaprzeczalnym dowodem.

Jak przystało na jedyne niezależne w Polsce pismo o systemie DS/MLM bardzo szczegółowe dane finansowe za rok 2021 zebrał i opublikował niedawno Network Magazyn. Polecamy lekturę naszego raportu w tym miejscu: „Najnowsze fakty o polskim biznesie sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego. Sprawdź kto się rozwija, a kto się zwija. Raport finansowy branży za lata 2020/2021”.

Mogą Cię również zainteresować