Kontrole fiskusa bez podatnika

przez Maciej Badowski

Urzędnicy skarbowi mogą prowadzić kontrolę skarbową w firmie podatnika podczas jego nieobecności. Fiskus musi jednak zadbać o świadków.

Przepisy odpowiedzialne za kontrolę podatkową nakładają na organy obowiązek prowadzenia kontroli w obecności kontrolowanego lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania. Również samo wszczęcie kontroli powinno być dokonane przez doręczenie upoważnienia kontrolowanemu, a zatem w jego obecności.

źródło: www.flickr.com
źródło: www.flickr.com

W praktyce mogą jednak zdarzyć się przypadki, gdy podatnik jest nieobecny, np. z powodu choroby. Wprowadzona instytucja zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli stanowi w takich przypadkach doskonałe narzędzie, które umożliwia podatnikowi poinformowanie organu o przeszkodach w podjęciu kontroli i uzgodnienie innego terminu. Jeśli nie ma okoliczności przemawiających za natychmiastowym podjęciem kontroli organ powinien zgodzić się na przesunięcie kontroli. Ponadto nieobecność podatnika nie stanowi przy tym absolutnej przeszkody do wszczęcia kontroli. W takim przypadku organ musi jednak zadbać o obecność świadka, najlepiej w osobie funkcjonariusza publicznego.

Mogą Cię również zainteresować