Lu Urdaneta z firmy MONAT uhonorowana nagrodą Up & Comer

przez Maciej Maciejewski
1026 odsłony

Biznes MLM znów doceniony. Lu Urdaneta – dyrektor ds. kultury globalnej w firmie MONAT Global i dyrektor generalna zainicjowanej przez spółkę organizacji filantropijnej MONAT Gratitude – została laureatką prestiżowej nagrody South Florida Business & Wealth’s (SFBW) 2022 Up & Comer Awards.

Lu Urdaneta

Konkurs ten honoruje młodych „profesjonalistów z pogranicza”, których innowacje zasługują na szczególne uznanie zarówno w ich karierze, jak i w szerokich społecznościach. Lu Urdaneta otrzymała piękną statuetkę wraz z kilkoma innymi wyróżnieniami podczas specjalnego wydarzenia networkingowego.

Stuart A. MacMillan – prezes MONAT Global, powiedział: „Lu odegrała kluczową rolę w budowaniu silnej świadomości społecznej odpowiedzialności konsumentów w naszym biznesie MLM poprzez skupienie się na naszej kulturze. Nie mogę się doczekać, aby ją wspierać, ponieważ nadal znajduje nowe sposoby wywierania wpływu na społeczności całego świata, zarówno jako dyrektor ds. kultury, jak i lider naszej organizacji filantropijnej MONAT Gratitude”.

– Tę nagrodę przyznała niezwykła, uznana grupa osób, która działa na rzecz całej południowej Florydy i jestem głęboko zainspirowana ich osiągnięciami. To zaszczyt być człowiekiem w taki sposób wyróżnionym – powiedziała Lu Urdaneta. – Nie mogę się doczekać kontynuacji realizacji innowacyjnych strategii dla naszej firmy i jej fundacji tak, aby jeszcze mocniej zwiększyć nasz przekaz do konkretnych społeczności całego świata – powiedziała.

Znana z reprezentowania na zewnątrz najważniejszych wartości firmy MONAT, Lu Urdaneta była wcześniej senior managerem ds. uznania i wdzięczności (2014). W ten sposób przygotowała już dwa duże i ważne działy spółki w ich bieżącą działalność globalną. W tym samym roku, zainspirowana większym skupieniem się na pracy społecznej i filantropii, zapoczątkowała w ramach spółki ruch, który później przekształcił się w projekt MONAT Gratitude, gdzie obecnie pełni funkcję dyrektora generalnego.

Pod jej kierownictwem, we wrześniu 2021 roku, fundacja MONAT Gratitude uruchomiła nowy program grantowy, którego celem jest pomoc w wypełnieniu luk z zakresu wydajności zaniedbanych społeczności. W ciągu roku przeznacza milion dolarów na darowizny dla różnych organizacji charytatywnych, które wspierają inicjatywy edukacyjne dla młodzieży. Ogólnie, m.in. dzięki takim dotacjom, do tej pory projekt MONAT Gratitude zainwestował już ponad 500 000 USD w specjalne programy edukacyjne dla młodzieży całego świata i został uznany za Program Roku Korporacyjnej Odpowiedzialności Społecznej w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych (International Business Awards 2022).

Mogą Cię również zainteresować