MLM BUSINESS AWARDS. Wyróżnienia jakich nie było!

przez Adam Ostrowski

Dlaczego? To pytanie postawiliśmy sobie na samym początku: po co tworzyć taką nagrodę, takie wyróżnienie? Przecież każda firma MLM ma swój system wyróżnień i nagród. Dodatkowo istnieje PNSA – konkurs, który jako redakcja aktywnie wspieramy…

Statuetki nagrody w konkursie MBAStatuetki nagrody w konkursie MBA

Po co więc tworzyć kolejne wyróżnienia – MLM BUSINESS AWARDS? Analizując to wszystko uznaliśmy, że wciąż nie ma na naszym rynku wyróżnień konkretnie dla naszej branży. Nie ma nagrody, którą warto, a nawet trzeba, wyróżniać wybitnych liderów i wybitne firmy za to, że dla całej branży robią wspaniałe i pożyteczne rzeczy. Uznaliśmy, że konieczne jest wyróżnienie, które pozwoli wskazywać i nagradzać wyjątkowe jednostki. Takie osoby i takie firmy, które swoimi zasadami profesjonalizują branżę i sprawiają, że zyskuje na tym cały network marketing w Polsce i na świecie.

Dlatego właśnie inicjujemy MLM BUSINESS AWARDS. Pierwsze w historii wyróżnienia dla najlepszych liderów i najlepszych firm w branży MLM. Prestiżową nagrodę, której posiadanie będzie synonimem sukcesu, szacunku oraz uznania.

Jak?

Wiedzieliśmy DLACZEGO. Ale pojawiło się kolejne pytanie: JAK? Jak przeprowadzić ten konkurs, żeby:

  • nie miał on charakteru komercyjnego, jak np. w przypadku PNSA, gdzie każdy kandydat wpłaca wpisowe;
  • wynik mógł być oceniony obiektywnie poprzez niezależną kapitułę sędziowską;
  • uwzględnić opinie uczestników branży – ich zdanie i uwagi.

Nagroda, która ma być tak prestiżowym wyróżnieniem, winna uwzględniać każdy z tych elementów oraz wiele innych drobniejszych, ale równie istotnych. W taki oto sposób opracowaliśmy metodologię, która pozwoli nam to osiągnąć. Wszystko musi być udokumentowane, sprawdzalne i faktyczne. Przecież to biznes a w biznesie liczą się tylko FAKTY.

Co?

Co zatem trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie MLM BUSINESS AWARDS odnieść sukces i profesjonalnie budować sobie tym sposobem markę i wizerunek? Konkurs składa się z dwóch etapów.

ETAP I

Etap I startuje 15 września 2014 roku. Od tego momentu na stronie www.networkio.eu dostępna będzie zakładka MLM BUSINESS AWARDS. W tym miejscu, każdy aktywny użytkownik naszego portalu społecznościowego będzie mógł zgłosić kandydaturę do nagrody w 6 kategoriach lub oddać głos na zgłoszonego już przez innych internautów kandydata. Oto kategorie konkursu:

  • TOP LIDER MLM 2014

Tutaj przede wszystkim liczą się wyniki, pieniądze i charyzma. Jest to nagroda dla lidera, który w 2014 roku uzyskiwał ponadprzeciętne wyniki w zakresie budowy struktur biznesowych oraz osiąganych rezultatów (wygenerowany przez jego strukturę obrót, wynikający z tego zarobek itp.)

  • TOP LIDER MLM – DEBIUT 2014

Jest to nagroda dla lidera, który swoją biznesową działalność w danej firmie rozpoczął w 2014 roku i osiągnął w tym krótkim czasie ponadprzeciętne efekty w zakresie budowania struktur oraz wyników przez te struktury osiągane.

  • TOP LIDER MLM – CAŁOKSZTAŁ 2014

Jest to nagroda dla lidera, który poprzez całokształt swojej współpracy z jedną firmą marketingu sieciowego uzyskiwał ponadprzeciętne wyniki w zakresie budowy struktur biznesowych oraz osiąganych rezultatów (wygenerowany przez jego strukturę obrót, wynikający z tego zarobek itp.)

  • TOP FIRMA MLM 2014

Jest to nagroda dla firmy z branży MLM, która w 2014 roku uzyskała ponadprzeciętne efekty sprzedażowe. Brane tu będą pod uwagę takie elementy, jak: przyrost sprzedaży w porównaniu do poprzedniego roku, wzrost struktur dystrybucyjnych w porównaniu do poprzedniego roku, wysokość wypłaconych prowizji itp.

  • TOP FIRMA MLM – DEBIUT 2014

Jest to nagroda dla firmy, która swoją działalność w branży MLM rozpoczęła w 2014 roku i już na początku osiągnęła spektakularne i ponadprzeciętne wyniki. Brane tu będą pod uwagę takie elementy, jak: przyrost sprzedaży, wzrost struktur dystrybucyjnych, wysokość wypłaconych prowizji itp. w porównaniu do innych firm, które wystartowały w 2014 roku.

  • TOP TEAM MLM 2014

Jest to nagroda dla najbardziej wyróżniającego się zespołu w branży MLM. Brane są pod uwagę projekty realizowane przez dany zespół, wyniki finansowe jakie osiągają jego członkowie itp.

I Etap, czyli zgłaszanie kandydatów i oddawanie na nich głosów, zakończy się 10 października 2014 roku. Sześciu najlepszych kandydatów przechodzi do Etapu II.

ETAP II

W Etapie II kapituła sędziowska konkursu pod przewodnictwem dr Aliny Vogelgesang, rektor Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, będzie oceniała poszczególne kandydatury i na podstawie przedłożonych prezentacji, materiałów i dokumentów, wytypuje zwycięzców w poszczególnych kategoriach. II Etap, czyli ocena poszczególnych kandydatów, zakończy się 30 listopada 2014 roku

Na podstawie prac kapituły sędziowskiej wytypowani zostaną zwycięzcy poszczególnych kategorii. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Europejskiego Forum Biznesu Alternatywnego 2015 już 31 stycznia 2015 roku w Hotelu Gromada w Warszawie!

To właśnie tam poznamy pierwszych zwycięzców prestiżowego i elitarnego konkursu, jakim dla naszej branży staje się MLM BUSINESS AWARDS!

Mogą Cię również zainteresować