O sprawozdaniach finansowych

przez Katarzyna Wagner

Szykują się zmiany w sprawozdaniach finansowych. Po ich przeprowadzeniu w przepisach międzynarodowych sprawozdania będą tworzone w taki sposób, aby pozwolić inwestorom bardziej wiarygodnie oceniać efektywność wykorzystania zasobów.


Trwa ogólnoświatowa debata nad wstępnym projektem nowego Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej – Prezentacja sprawozdań finansowych. Został on opracowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i amerykańską Radę Standardów Rachunkowości Finansowej.

Informacje zawarte w proponowanych sprawozdaniach mają pozwolić inwestorom w bardziej wiarygodny sposób szacować przyszłe przepływy pieniężne oraz oceniać efektywność wykorzystania zasobów. W projekcie przyjęto, że w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, sprawozdaniu z całkowitego wyniku oraz w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych informacje będą prezentowane w sekcjach, kategoriach i podkategoriach w sposób spójny.

Jak twierdzi dr hab. Radosław Ignatowski, profesor nadzwyczajny i kierownik Zakładu Rachunkowości Międzynarodowej w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, jest to koncepcja idąca w kierunku zwiększenia użyteczności sprawozdania dla inwestorów, ale jednocześnie zwiększająca zakres prac księgowych przy jego przygotowaniu.

Sceptycznie do propozycji nowego standardu podchodzi prof. Zbigniew Luty. Ekspert ma wątpliwości, czy proponowane zmiany faktycznie dadzą nową jakość informacji, czy tylko pokażą je w innej strukturze. Dlatego konieczne są szczegółowe badania w tym zakresie. Ostateczny projekt poznamy w przyszłym roku. Gotowego standardu można oczekiwać w roku 2011 roku. Datę obowiązywania określi standard, jednak nie będzie to wcześniej niż z początkiem 2013 roku.

Mogą Cię również zainteresować