O MLM nowe prace naukowe i dyplomowe II

przez Piotr Hoffmann

Do jednego z najbardziej poczytnych działów naszego portalu – BAZA WIEDZY, dodaliśmy dwie nowe prace o biznesie sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego. Pierwsza to artykuł Bartosza Wojnarowskiego a druga jest pracą magisterską Dominiki Szkudlarek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

źródło: flickr.comźródło: flickr.com

„Czynniki warunkujące dynamiczny rozwój korporacji transnarodowych sektora DS/MLM” to artykuł Bartosza Wojnarowskiego, absolwenta studiów I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Publikacja jest próbą odpowiedzi na pytanie: jakie cechy w skali makroekonomicznej zdecydowały o szybkim wzroście przedsiębiorstw działających w tej gałęzi gospodarki, także w trakcie kryzysu? Autor w pracy nad tekstem korzystał m. in. z dorobku naukowego dr Aliny Warzechy, ale również – jak nam przekazał – z własnych przemyśleń, opartych na doświadczeniach we współpracy z jedną z firm sektora MLM.

„Wykorzystanie i znaczenie struktury sieciowej jako nowoczesnego systemu dystrybucji na rynkach międzynarodowych na przykładzie FM Group World” to tytuł pracy magisterskiej napisanej przez Dominikę Szkudlarek. Praca została przez autorkę obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, wydział gospodarki międzynarodowej, kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalność biznes międzynarodowy, a jej promotorem był prof. dr hab. Tomasz Rynarzewski.  

W ten sposób w dziale BAZA WIEDZY (Prace Naukowe i Dyplomowe) znajdują się już do przeczytania i analizy następujące publikacje:

  1. Dr Alina Warzecha – „Niechciane dziecko współczesnej ekonomii. Przedsiębiorstwa w ramach MLM”.
  2. Dr Alina Warzecha – „Przedsiębiorstwo MLM. Cząstka globalnej sieci”.
  3. Robert Pieciułko – „Marketing sieciowy jako kanał dystrybucji na przykładzie firmy FM GROUP”.
  4. Mieszko Mąkowski – „Znaczenie narzędzi internetowych stosowanych do rekrutacji w marketingu sieciowym na przykładzie firmy FM GROUP”.
  5. Dr Alina Warzecha/mgr Piotr Vogelgesang – „Nowa forma przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej – przedsiębiorstwo marketingu wielopoziomowego”.
  6. Dr Alina Warzecha – „Samozatrudnienie kobiet w network marketingu”.
  7. Joanna Górska – „Motywowanie i jego rola w multi level marketingu”.
  8. Bartosz Wojnarowski – „Czynniki warunkujące dynamiczny rozwój korporacji transnarodowych sektora DS/MLM”.
  9. Dominika Szkudlarek – „Wykorzystanie i znaczenie struktury sieciowej jako nowoczesnego systemu dystrybucji na rynkach międzynarodowych na przykładzie FM Group World”.

Życzymy przyjemnej lektury! 

BAZA WIEDZY – PRACE NAUKOWE I DYPLOMOWE

Mogą Cię również zainteresować