Obraz polskiego milionera

przez Marek Wyrzychowski, źródło: Pekao SA

Pracowity, odpowiedzialny, nie lubiący się obnosić z bogactwem, patriotyczny względem kraju. Kto to? Typowy polski milioner. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez instytut badawczy SMG/KRC na zlecenie Private Banking Banku Pekao SA.

źródło: www.sxc.hu
źródło: www.sxc.hu

Raport przygotowany na podstawie badania prezentuje kompleksowy obraz polskiego „milionera”, jego system wartości, postawę społeczną, a także stosunek do świata finansów i usług bankowych. Raport powstał na podstawie indywidualnych wywiadów z osobami, których majątek w postaci środków płynnych przekracza wartość 1 miliona złotych.

Dzięki takim raportom możliwe jest porównanie polskich milionerów z ich odpowiednikami w trzech krajach tzw. „Starej UE”: Austrii, Niemczech i Włoszech.
Największe różnice między polskimi milionerami, a ich zagranicznymi odpowiednikami dotyczą struktury samej grupy – podczas, gdy w pozostałych krajach badacze byli w stanie wyróżnić 4-6 kategorii milionerów, w Polsce było to środowisko względnie jednolite. Dodatkowo, w naszym kraju tendencja do ukrywania statusu majątkowego jest wyraźnie silniejsza niż we wszystkich pozostałych państwach.

Polscy milionerzy są zdecydowanie młodsi, w naszym kraju grupa osób między 40 a 50 rokiem życia stanowiła ok. 45% badanych, a np. w Austrii i we Włoszech było to odpowiednio 15 i 25%. Badacze zwracają także uwagę, że najbardziej zamożne części społeczeństwa w omawianych krajach różnią się znacząco, gdy przychodzi do porównania tego, jak milionerzy spędzają czas wolny.

Polscy milionerzy bardziej przypominają klasę średnią. Jeżeli kultura wysoka, to sporadyczne wyjście do teatru. Z badania wynika, że jest to efekt braku orientacji w świecie kultury i wzorców do naśladowania. W przypadku sportu różnice są też wyraźne – Polacy wolą go raczej oglądać niż uprawiać. Zupełnie inaczej jest np. w przypadku Austrii, gdzie zdecydowana większość milionerów uprawia czynnie sport, a w Polsce jest to mniej niż jedna trzecia badanych.

Mogą Cię również zainteresować