Maryland Bar Exam Essays On The Great Hg Wells The Red Room Essay Low Cost Carrier Essay Needle Ap Global Rubric For Comparative Essays Sr Accountant Cover Letter Michael Paterniti Love And Other Ways Of Dying Essays About Life

Odpowiedź świadczy o pracodawcy

przez Jarosław Orzeł

Informacja zwrotna o wynikach każdego z kolejnych etapów rekrutacji to nie tylko kwestia „dobrego tonu”. Pracodawca, który kontaktuje się z każdym kandydatem, nawet tym, którego ostatecznie nie zatrudni, pokazuje, że traktuje poważnie nie tylko ich, ale też swój wizerunek.

źródło: www.flickr.com
źródło: www.flickr.com

„Jako osoba pracująca z poszukującymi pracy widzę, iż nagminne jest informowanie kandydata, że dostanie odpowiedź niezależnie od wyniku, a potem telefon milczy jak zaklęty. Więc myślę, że najważniejsze nie jest jak poinformujemy, ale czy poinformujemy.” Ta opinia, zaczerpnięta z jednego z portali społecznościowych, świadczy o tym, że nie informowanie kandydatów o wynikach rozmowy kwalifikacyjnej jest w Polsce wciąż sporym problemem, z którego zdają sobie sprawę zarówno szukający pracy, jak i rekrutujący.

Milczenie jest… czarną studnią

Okazuje się, że problem ten ma też drugie dno: postawa pracodawcy może bezpośrednio przekładać się nie tylko na opinię o przedsiębiorstwie, ale też na jego zyski. Brytyjska firma doradcza SHL policzyła, że blisko jedna piąta (18%) kandydatów zaprzestała korzystania z produktów czy usług firmy, która nie odpowiedziała na ich aplikację (bez względu na to, czy pozytywnie czy negatywnie). Prosty rachunek pokazuje, że np. człowiek starający się o pracę w sieci supermarketów, jednocześnie –
jako jej klient – zostawia w kasie tygodniowo 100 zł. Jeśli „obrazi się” na tę sieć, przez 50 lat życia pozbawi ją 260 tys. zł.

– Kandydat, który nie spełnia naszych wymagań, za trzy lata może być już doświadczonym specjalistą, z którym chętnie nawiążemy współpracę. Kandydaci często pamiętają, które firmy odpowiadają na przesłane CV, a które są tzw. „czarnymi studniami”, w których ginie zgłoszenie – mówi Jacek Rybak, specjalista ds. rekrutacji i szkoleń w Accord Finance SA. – Coraz więcej właścicieli i szefów firm, a także specjalistów HR zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że warto kontaktować się z każdym kandydatem. Wielu z nich sięga po rozwiązanie, jakim jest elektroniczna aplikacja wspierająca rekrutację – dodaje Marcin Sieńczyk, odpowiedzialny za rozwój jednego z takich systemów, eRecruitera. System elektronicznej preselekcji kandydatów za pomocą kilku kliknięć pozwala komunikować się z wieloma osobami równocześnie i utrzymywać z nimi kontakt na każdym etapie rekrutacji.

Wirtualny mówi „dziękuję”

Korzystanie z systemu e-rekrutacyjnego nie wyręcza oczywiście specjalisty ze wszystkiego. Przy udzielaniu odpowiedzi wielu kandydatom jednocześnie dodatkowego znaczenia nabiera jej forma. – Jeśli kandydat był na spotkaniu lub teście psychologicznym, rekruter nie powinien przesyłać mu odpowiedzi w „anonimowej”, szablonowej formie tak, jakby kandydata nie znał. Nawet jeśli przekazuje on negatywną informację zwrotną, treść e-maila powinna nawiązywać do rozmowy – mówi Sieńczyk.

Co ważne, taki e-mail powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem, a zamiast sztampowego „Szanowna Pani”, każda wiadomość powinna zaczynać się od imienia kandydata i kończyć się osobistym rozróżnieniem: za co firma dziękuje, czy kandydat był na spotkaniu, na teście umiejętności HTML, czy na Assessment Center. Taki e-mail to dowód, że firma rzeczywiście zadała sobie trochę trudu, żeby poinformować kandydata, czyli, że traktuje go poważnie. – Chwila poświęcona na taką korespondencję z kandydatem może nie tylko osłodzić gorycz jego porażki, ale też wpłynąć pozytywnie na wizerunek firmy i zachować dobre relacje z potencjalnym pracownikiem – mówi specjalista eRecruitera.

Zdaniem Marcina Sieńczyka zwyczajowa klauzula „odpowiemy tylko wybranym kandydatom”, po którą wciąż jeszcze chętnie sięgają rekrutujący, powinna już dawno odejść w przeszłość. – W obecnych czasach, kiedy wszyscy korzystamy z nowych technologii, nabiera ona znaczenia „nie jesteś dla nas ważny”. Odpowiadanie kandydatom nie jest więc dziś jedynie rzeczą opcjonalną, ale jednym z najważniejszych, obowiązkowych elementów budowania wizerunku pracodawcy – komentuje Sieńczyk.

Opinię tę potwierdzają badania. W 2007 roku firma Reed Consulting zbadała wpływ doświadczeń rekrutacyjnych brytyjskich absolwentów na ich decyzje odnośnie do zatrudnienia. Okazało się, że jedną czwartą spośród nich do ubiegania się o pracę w konkretnej firmie, zniechęcił przebieg procesu rekrutacji. Na liście zarzutów stawianych pracodawcom na pierwszym miejscu znalazł się brak informacji zwrotnej w odpowiedzi na zgłoszenie (60% respondentów), publikowanie przez pracodawców nieaktualnych ofert pracy (32%), zbyt długie oczekiwanie na odpowiedź po interview lub assessment center (23%) oraz podawanie niezgodnych z prawdą informacji na temat wysokości wynagrodzenia (13%).

Informacja na każdym etapie

Kontakt ze strony firmy z kandydatem ubiegającym się o pracę może świadczyć o tym, z jakim pracodawcą mamy do czynienia. Dbałość o dobre relacje z pracownikami już na etapie przyjmowania ich do pracy może być sygnałem, że pracodawca poważnie traktuje potrzeby i oczekiwania ludzi, z którymi współpracuje. Na jakich etapach rekrutacji powinniśmy się spodziewać kontaktu lub informacji zwrotnej:

1. Wysłanie aplikacji – kiedy wysyłasz aplikację powinieneś otrzymać potwierdzenie, że z powodzeniem dotarła do pracodawcy. Czas odpowiedzi: tuż po przesłaniu aplikacji.

2. Preselekcja – jeśli podczas preselekcji, której dokonuje automatycznie system nie zostałeś zakwalifikowany do dalszego etapu rekrutacji powinieneś otrzymać wiadomość o tym. Czas odpowiedzi: kilka dni od przesłania zgłoszenia.

3. Spotkania / testy / AC – jeśli byłeś na rozmowie rekrutacyjnej, rekruter powinien zadzwonić do Ciebie i poinformować jaki jest efekt spotkania. Normalną praktyką jest także wysyłanie maila z taką informacją. Powinien on być spersonalizowany i zawierać uzasadnienie wyniku. Czas odpowiedzi: ok. dwóch tygodni od rozmowy.

4. Przedłużająca się rekrutacja – jeśli rekrutacja się przedłuża, firma powinna informować Cię dlaczego zapowiedziane terminy się przesuwają, z jakich przyczyn nie ma jeszcze decyzji. Informacja taka powinna zawierać dane kontaktowe, aby można było zadzwonić i zadać dodatkowe pytania.

5. Po zakończeniu rekrutacji – sygnałem świadczącym dobrze o firmie jest przesłanie przez nią informacji po zakończeniu rekrutacji (bez względu na jej wynik). Jeśli firma posiada bazę kandydatów, może też poinformować, że zachowa Twoje dane i skorzysta z Twojej aplikacji, jeśli będzie organizować nabór na stanowisko, które np. bardziej odpowiada Twoim kompetencjom.

Mogą Cię również zainteresować