Pojedziemy szybciej na autostradach

przez Marek Wyrzychowski

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym przyjęta przez Sejm 29 października 2010 roku została podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Jej zapisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2011 roku.

źródło: www.sxc.hu
źródło: www.sxc.hu

Zgodnie z regulacją na autostradach i drogach ekspresowych zostaną zwiększone limity prędkości o 10 km/h. Bez zmian pozostała natomiast dopuszczalna prędkość z jaką można jeździć po wszystkich pozostałych polskich drogach. Nowelizacja ustawy zakłada również, że z polskich dróg mają zniknąć atrapy fotoradarów, a same fotoradary mają być wyraźnie oznakowane i widoczne tak, aby przede wszystkim spełniały one rolę prewencyjną i przyczyniały się do poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Zgodnie z nowymi przepisami wszystkie fotoradary od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ma przejąć Inspekcja Transportu Drogowego. Straż miejska nie będzie mogła umieszczać przy drogach atrap fotoradarów. Na drogach krajowych fotoradary będą mogły być instalowane wyłącznie przez Inspekcję Transportu Drogowego na wniosek samorządu. Przepisy te są podstawą do utworzenia systemu automatycznego nadzoru ruchu drogowego, który połączy w jedną sieć wszystkie fotoradary. Ma on przede wszystkim przyspieszyć procedury związane z przesyłaniem, obróbką, analizą zdjęć i ustalaniem danych piratów drogowych. Nowelizacja wydłuża również okres postępowania mandatowego z 60 do 180 dni co w zamierzeniu twórców ustawy ma odciążyć sądy grodzkie, gdzie trafiają sprawy, w których nie udało się ustalić kierowcy.

Mogą Cię również zainteresować