Pokonałeś kryzys? Czas na fiskus

przez Maciej Badowski

Business Center Club z niepokojem przygląda się sytuacji przedsiębiorstw, które w ostatnim czasie zmagały się z kryzysem, a teraz muszą walczyć z fiskusem. Według opinii BCC należy dążyć do umacniania firm, które przetrwały, a nie żądać od nich wypłacania pogrążających je grzywien.

źródło: www.flickr.com
źródło: www.flickr.com

Gwałtowny kryzys gospodarczy z 2007 i 2008 roku stał się ogromnym zagrożeniem dla istnienia wielu firm. Dużo takich przedsiębiorstw utraciło znaczącą część swojego majątku prawie sięgając dna, inne z kolei nie poradziły sobie z trudnościami, a w konsekwencji upadły. Spora większość do dziś podejmuje trudy wyjścia na prostą i doprowadzenia swojej firmy do stanu sprzed kryzysu.

Jak alarmuje BCC fiskus zaczyna wszczynać liczne postępowania karnoskarbowe, żądając od przedsiębiorców uiszczenia wysokich grzywien. Przede wszystkim niepokojący jest fakt, że żądania te kierowane są także w stosunku do przedsiębiorców, którzy pokryli już wszystkie zobowiązania powstałe w czasie kryzysu, łącznie z odsetkami.

Zdaniem BCC zaistniała sytuacja jest całkowicie niedopuszczalna i należy jak najszybciej podjąć z nią walkę. Wyrażając swój protest BCC zwróciło się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zdyscyplinowanie podległych im urzędników, a także wprowadzenie znaczących zmian do kodeksu karnoskarbowego, które mają wpłynąć na poprawę istniejącej sytuacji. Wśród zaproponowanych zmian swoje miejsce ma m.in. przepis mówiący o tym, że nie podlega karze ten, kto przed wszczęciem postępowania uregulował swoje zaległości, włącznie z ustawowymi odsetkami.

Mogą Cię również zainteresować