Młodzi Polacy o życiowych wyborach.

przez Katarzyna Wagner
512 odsłony

Młodzi Polacy o życiowych wyborachPolska młodzież chce brać swój los we własne ręce – żyć w zgodzie z samym sobą, własnym zdaniem i naturąOpracowanie: Katarzyna Wagner  W lutym 2006 roku TNS OBOP przeprowadził badanie opinii publicznej pt. „Młodzi Polacy o życiowych wyborach”.

Życie z pasją tzn. w harmonii pomiędzy obowiązkami np. pracą zawodową, a marzeniami jest realizowane niezależnie, a czasem nawet wbrew opinii otoczenia. Respondenci coraz częściej dostrzegają, że to czy ich życie będzie radosne, czy będą z niego w pełni usatysfakcjonowani zależy tylko i wyłącznie od nich samych. Dlatego też kluczem do poszukiwania w pełni szczęśliwego życia są przede wszystkim indywidualne, śmiałe wybory i decyzje życiowe.

Czym jest radość życia?

Wyniki sondażu pokazują, iż ponad połowa badanych uważa, że aby w pełni cieszyć się życiem trzeba osiągnąć równowagę między pracą zawodową, a życiem prywatnym lub rodzinnym. Osiągnięcie harmonii w pracy i harmonii w związku to główne motory działania współczesnych młodych ludzi. Nie chcą już zyskiwać w jednej sferze kosztem drugiej. Obydwie stały się współcześnie równoważne. Zmienia się więc tendencja charakterystyczna dla lat dziewięćdziesiątych w Polsce, która stawiała pracę, rozwój i sukces zawodowy na pierwszym miejscu. Młodzi ludzie zaczęli rozsądniej podchodzić do siebie i otaczającego ich świata.

Czym jest praca?

Dla prawie połowy badanych praca jest obecnie źródłem realizacji marzeń i pasji. Musi dawać poczucie stabilizacji, ale dzięki temu staje się furtką do spełnienia pozazawodowego. Pomnażanie dóbr, praca dla samej pracy zaczyna odchodzić w przeszłość.

Zwrot w kierunku osobistych wyborów i pracy nad sobą oraz rodziną odzwierciedla fakt, że tylko mniej niż 10% badanych uważa, że praca jest miernikiem sukcesu osobistego. W sytuacjach trudnych, związanych z wewnętrznymi dylematami prawie połowa młodych ludzi deklaruje szukanie kompromisu pomiędzy pracą, a pasją. Nie chcą rezygnować z tego, co daje im poczucie szczęścia i satysfakcji z życia. Zastanawiają się raczej, jak zrobić z pasji źródło utrzymania. Nawet gdyby było mniej płatne. Porównanie tych wyników z Piramidą Potrzeb Abrahama Maslowa pokazuje znaczną zmianę w społeczeństwie wśród młodych ludzi. Zgodnie z teorią Maslowa człowiek ma tendencję do zaspokajania potrzeb z wyższych pułapów gdy uważa, że te z niższych są zaspokojone na wystarczającym dla niego poziomie. W kolejności od najniższego pułapu są to: potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa, afiliacji, szacunku i uznania, samorealizacji i transcendencji. Nacisk kładziony na samorealizację oznacza, że te poprzednie poziomy już osiągnęliśmy, umiemy zbudować w sobie swój obraz i możemy mieć poczucie szacunku oraz uznania jako pewną stałą cechę, pozycję, o którą nie musimy codziennie walczyć.

Młodzi Polacy gotowi są pracować nad sobą, kształtować swoją osobowość, charakter, zmieniać siebie, aby bardziej cieszyć się życiem.

Mogą Cię również zainteresować