Polaku, oszczędzaj na emeryturę!

przez Piotr Hoffmann
420 odsłony

Zaledwie 13% Polaków odkłada dodatkowe środki na przyszłą emeryturę, a 55% ani nie oszczędza ani tego nie planuje. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS), dokonanego na zlecenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA).

– Mimo, że Polacy postrzegają swoją sytuację materialną na emeryturze jako słabą, skłonność do przeznaczania środków na przyszłość jest bardzo niska – komentuje socjolog w CBOS Barbara Badora.


Dlaczego Polacy nie chcą inwestować w swoją przyszłość? Po prostu, według nich się to nie opłaca. Większość Polaków w wieku produkcyjnym uważa, że ich emerytura z I (ZUS) i II (OFE) filaru będzie stanowić zaledwie 60-80% wysokości ostatniej pensji i nie będzie wystarczająca. Jednocześnie, prawie 60% badanych twierdzi, że nie stać ich na oszczędzanie, choć połowa deklaruje możliwość odkładania miesięcznie pewnej sumy, a 2/3 respondentów jest skłonnych przeznaczać na przyszłą emeryturę kwotę poniżej 200 zł.

– Bardzo wiele osób nic nie robi, aby mieć tę emeryturę lepszą i większość daje uzasadnienie „mnie na to nie stać”. Ludzie nie widzą korzyści w tym co robią i tu dotykamy kwestii tzw. „odroczonej gratyfikacji”. Problemem jest też stabilność systemu podatkowego i emerytalnego – powiedziała Dominika Maison z Domu Badawczego Maison.

Wśród osób, które dodatkowo oszczędzają, największą popularnością cieszą się konta osobiste (31%), polisy ubezpieczeniowe (28%) oraz fundusze inwestycyjne (23%). Na IKE wskazało 15% z czego połowa to IKE z funduszami inwestycyjnymi.

Z badania wynika także, że około 1/3 Polaków nie ma zdania w kwestii najlepszych sposobów oszczędzania, nie umie też oszacować wysokości swojej przyszłej emerytury. Problemem jest także brak umiejętności porównania różnych form oszczędzania. A jak Wy inwestujecie w swoje emerytury?

Mogą Cię również zainteresować