Pomoc publiczna dla firm w 2008 roku

347 odsłony

Prawie 14,4 mld zł to kwota pomocy publicznej udzielonej w 2008 roku – tak wynika z najnowszego raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Najwięcej pieniędzy trafiło do przedsiębiorców w ramach pomocy horyzontalnej i regionalnej.

Prezes UOKiK jest odpowiedzialny za monitorowanie pomocy publicznej oraz sporządzanie corocznego raportu w tej sprawie. Zgodnie z najnowszym, ogólna wartość wsparcia w 2008 roku wyniosła 14,38 mld zł – rok wcześniej było to
6,55 mld zł. Najczęściej stosowaną formą pomocy były, podobnie jak w latach 2005-2007, ulgi podatkowe i dotacje (81,4%).

Na pierwszym miejscu wśród instytucji udzielających pomocy znajduje się prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – w ub. roku udzielił wsparcia w wysokości 2,89 mld zł. Kolejne pozycje zajmują: prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2,5 mld zł oraz urzędy skarbowe i celne – 1,95 mld zł.

W ramach pomocy horyzontalnej rozdysponowano ponad 4,92 mld zł – rok wcześniej było to 3,18 mld zł. Największe środki przeznaczono na zatrudnienie (wzrost z 2,06 mld zł w 2007 roku do 2,96 mld zł w roku 2008), ochronę środowiska – ponad stukrotny wzrost do 896,6 mln zł oraz rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (460,3 mln zł, rok wcześniej – 654,8 mln zł).

Wartość pomocy regionalnej wyniosła 4,04 mld zł. Większość z tej kwoty – ponad 3,78 mld zł – została przekazana na wspieranie nowych inwestycji. Na drugim miejscu znalazły się środki przeznaczone na tworzenie nowych miejsc pracy – 245,2 mln zł.

Regionalnie, podobnie jak w roku 2007, w czołówce znaleźli się przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie województw: śląskiego – 1,84 mld zł, mazowieckiego – 1,86 mld zł, dolnośląskiego – 1,04 mld zł oraz wielkopolskiego – 926,8 mln zł. Natomiast największą dynamikę wzrostu, w porównaniu do roku 2007, odnotowano w województwie: opolskim, mazowieckim, małopolskim i lubelskim.

Wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcom w roku 2008 wzrosła ponad dwukrotnie w stosunku do roku 2007, przede wszystkim ze względu na pomoc, która do tej pory nie występowała. Po pierwsze w 2008 roku po raz pierwszy do ogólnej kwoty pomocy zaliczono środki wspólnotowe (2,66 mld zł) ze względu na fakt, że w perspektywie finansowej 2007-2013 Komisja Europejska wymaga zapewnienia zgodności udzielanego wsparcia ze środków wspólnotowych z przepisami o pomocy publicznej.

Po drugie – rozpoczęto udzielanie pomocy dla wytwórców energii w związku z rozwiązaniem kontraktów długoterminowych (1,75 mld zł). Po trzecie zaś wsparcie trafiło do przedsiębiorców produkujących biopaliwa (854,7 mln zł). Nadal niepokój UOKiK budzi wciąż wysoki udział wartości pomocy przekazywanej dużym przedsiębiorcom – w 2008 roku było to 50,9% w porównaniu z 44% w 2007 roku. Wsparcie dla podmiotów posiadających silną pozycję na rynku stanowi większe ryzyko naruszenia konkurencji niż w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.

Spadła natomiast wartość wsparcia dla przedsiębiorstw prywatnych – w 2008 roku otrzymały one 72,8% ogólnej kwoty pomocy, w 2007 roku było to aż 87,2%. Jest to niekorzystna tendencja, ponieważ przyjmuje się, że podmioty działające na warunkach całkowicie wolnorynkowych zapewniają lepsze wykorzystanie środków.

Mogą Cię również zainteresować