Poradnik od CBA

przez Maciej Badowski

CBA przygotowało poradnik dla pracowników administracji państwowej i samorządowej. Możemy się z niego dowiedzieć, jak powinien zachować się urzędnik, gdy ktoś proponuje mu łapówkę i jakie kary grożą za jej przyjęcie.


„Poradnik Antykorupcyjny dla Urzędników” powstał z inicjatywy szefa Centralnego
Biura Antykorupcyjnego – Pawła Wojtunika. Walka z korupcją to nie tylko prowadzenie spraw korupcyjnych i zatrzymywanie przestępców, ale również edukacja, prewencja i profilaktyka antykorupcyjna. Poradnik powstał po to, aby uświadomić, czym jest to zjawisko, jakie konsekwencje można ponieść przyjmując łapówkę, a przede wszystkim, jak należy zachować się w sytuacjach korupcyjnych.

Poradnik adresowany jest głownie do urzędników. Zawiera podstawowe definicje korupcji, korupcji wyborczej, korzyści majątkowej, sprzedajności, przekupstwa. Znajdziemy w nim również informacje o karach, jakie grożą za wzięcie łapówki czy płatną protekcję. W poradniku opisane są także sytuacje, w których sprawca może uniknąć kary dzięki współpracy z organami ścigania i przekazanie im wszystkich istotnych informacji oraz możliwe okoliczności łagodzące.

Jeden z rozdziałów publikacji został w całości poświęcony przykładom korupcji. CBA zamieściło w nim historie niektórych zakończonych spraw, oczywiście bez podawania szczegółów. W informatorze są też zawarte rady, jak zachować się w sytuacji, gdy ktoś proponuje lub żąda łapówki, a także informacje do kogo w takiej sytuacji należy się zgłosić. Pierwsze egzemplarze już trafiły do urzędów centralnych. Poradnik jest udostępniony na stronie CBA: www.cba.gov.pl.

Mogą Cię również zainteresować