Pozytywny wpływ zwierząt na pracę

przez Piotr Hoffmann

Psychologiczny wpływ zwierząt na poprawę naszego samopoczucia, wrażliwość, skłonność do empatii oraz pozytywne nastawienie wobec innych został już dawno udowodnione. Teraz, naukowców zainteresowało to, czy obecność zwierzęcia w miejscu pracy może mieć pozytywny wpływ na współpracowników.


Aby zbadać, czy obecność psa może wpłynąć na pracę i zachowanie pracowników, przeprowadzono dwa eksperymenty. W pierwszym stworzono 12 grup roboczych składających się z 4 pracowników. Każda z grup miała za zadanie wymyślić hasło reklamowe dla nowego produktu. Praca była zespołowa – każdy z członków grupy miał podać przynajmniej jedną propozycję, ale wybrać mieli wspólnie jedną.

Podczas burzy mózgów, do pokoju, w którym pracowała część grup roboczych wprowadzono psa, który spędził z pracownikami czas, w jakim wykonywali zadanie. Po wymyśleniu haseł, pracownicy zostali poproszeni o wypełnienie kwestionariusza, opisującego to, jak współpracowało się im z pozostałymi członkami grupy. W tych grupach, które podczas burzy mózgu miały psa, współpracę oceniono jako bardziej szczerą, spójną i o większym stopniu zażyłości i bliskości między współpracownikami, niż w grupach, które pracowały bez czworonoga.

W drugim eksperymencie, grupy grały w odmianę gry „dylemat więźnia”. Cały zespół 4 osobowy był „oskarżony o popełnienie zbrodni”, każdy z członków mógł zaś dokonać decyzji – czy wstawić się za kolegami, czy też na nich donieść, a podczas dokonywania wyboru, jednostka nie może się jednak komunikować z innymi. Tak jak poprzednio, część grup otrzymała psa do towarzystwa podczas podejmowania decyzji. I ponownie okazało się, że pies działa pozytywnie na ducha zespołu – w grupach z psem badani byli o 30% bardziej skłonni do tego, by wstawić się za pozostałymi członkami grupy niż denuncjować. Wniosek? Piesek w każdym biurze, zdecydowanie poprawiłby współpracę grupową.

Mogą Cię również zainteresować