Problemy w Winalite Polska

przez Maciej Maciejewski
655 odsłony

4 marca br. na stronie głównej oficjalnej witryny internetowej firmy Winalite Polska ukazał się list otwarty prezes Anny Feldman-Dąbrowskiej, która poinformowała swoich współpracowników o rezygnacji z zajmowanego stanowiska.

Feldman-Dąbrowska napisała: „Przez ostatni rok zdziałaliśmy wiele dobrego a firma Winalite Polska odniosła ogromny sukces. Dzięki otwartości, zapałowi i twórczym wizjom Dyrektora Generalnego Winalite International – Percy China, udało nam się otworzyć polski rynek w tak krótkim czasie. Początki były trudne, jednak przezwyciężyliśmy wszystkie przeszkody i firma (…) wystartowała z wielką siłą. (…)
Jestem przekonana iż bez uporczywego zapału Was – naszych Dystrybutorów, nie byłoby to możliwe. Po zmianie kadry zarządzającej a tym samym zmianie polityki firmy, praca z centralą w Chinach stała się bardzo utrudniona, przez co zaczęli bardzo cierpieć nasi Dystrybutorzy. Z uwagi na brak porozumienia ze strony nowej kadry zarządzającej, braku chęci współpracy, braku troski o Dystrybutorów oraz braku strategii rozwoju i promocji, nie jestem w stanie dłużej reprezentować firmy, dbając o jej dobry wizerunek i dobro Dystrybutorów, gdyż wszelkie moje działania spotykają się z dezaprobatą centrali. Dlatego też, nie chcąc odpowiadać za niezgodne z moimi przekonaniami działania nowej kadry zarządzającej firmą Winalite, z dniem 4go Marca rezygnuję ze stanowiska prezesa firmy Winalite Polska. Wobec powyższego dziękuję serdecznie Państwu za życzliwość, wyrozumiałość, pasję i współpracę z firmą (…), jednocześnie życzę Państwu wielu sukcesów!”

Jednak już wczoraj docierały do naszej redakcji inne, sprzeczne w stosunku do zacytowanego listu informacje od współpracowników firmy, mówiące m.in. o tym, że Anna Feldman-Dąbrowska nie zrezygnowała z funkcji lecz została z niej usunięta przez centralę Winalite. Spróbujemy dzisiaj skontaktować się z firmą-matką, jak najszybciej skonfrontujemy stanowiska i poinformujemy o tym, co się stało, na naszym portalu.

Mogą Cię również zainteresować