Profil klienta internetowego. Kto jest fanem e-zakupów?

przez Daria Duszyńska

Polak dobrze wykształcony, przed 30 rokiem życia, mieszkaniec dużego miasta, pracujący i pozostający w związku – to profil przeciętnego konsumenta internetowego. Wirtualne półki w większości przeglądają osoby, które nie mogą obyć się bez codziennej dawki internetu, po równo kobiety, jak i mężczyźni. Kim jest fan e-zakupów analizuje PayU, dostawca płatności internetowych.

W sieci kupuje już 13,5 mln Polaków w wieku 15 i więcej lat, czyli ponad 40% społeczeństwa we wskazanym przedziale wiekowym. Najwięcej osób, które decydują się na zakupy przez internet, to jednocześnie stali użytkownicy sieci, będący online codziennie lub prawie codziennie. Z minimalnie mniejszą  częstotliwością, bo kilka razy w tygodniu w sieci surfuje co ósmy e-konsument. Tylko 6% deklaruje, że korzysta z internetu rzadziej.

– Klienci sklepów internetowych to w większości osoby, które korzystają z internetu na co dzień, a nie od przypadku. Warto zauważyć, że wśród e-konsumentów dominują osoby w wieku do 29 lat – stanowią one aż 45% tej grupy – analizuje Wojciech Czajkowski, dyrektor zarządzający w PayU SA. Badanie dla dostawcy płatności internetowych przeprowadziła agencja TNS Polska.

Najwięcej fanów zakupów internetowych mieszka na południu

Co trzeci klient internetowy pochodzi z południowych regionów Polski, a niemal co czwarty zamieszkuje w centrum kraju. Najmniejsza liczba e-konsumentów jako miejsce zamieszkania wskazuje północ Polski (11%). Ponadto wg badań przeprowadzonych dla PayU, fani zakupów w sieci to przede wszystkim mieszkańcy miast. Więcej niż co trzeci (36%) pochodzi z metropolii liczących więcej niż 100 tys. osób, a ponad połowa (56%) z ośrodków posiadających więcej niż 20 tys. mieszkańców.

Wirtualne półki przeszukują w równej mierze obie płcie – na zakupy internetowe wybiera się 50% mężczyzn i tyle samo kobiet. Większość e-konsumentów to osoby żyjące w związku małżeńskim lub partnerskim, co deklaruje aż 55% badanych. Status singla posiada czterech na dziesięciu kupujących w sieci, podczas gdy na tle ogółu społeczeństwa osoby wolne stanowią tylko 27%. Pozostali kupujący to rozwodnicy lub żyjący w separacji.

Co trzeci klient internetowy jest w dobrej sytuacji finansowej

Klienci sklepów internetowych w Polsce w przeważającej części deklarują się jako osoby posiadające wykształcenie co najmniej średnie lub policealne (72%). Co ciekawe, w porównaniu do ogółu społeczeństwa, edukację na co najmniej średnim poziomie ukończyło 53% populacji. Ponadto warto podkreślić, że co trzeci fan zakupów w sieci posiada dyplom ukończenia studiów wyższych.

Konsumenci internetowi to w większości osoby pracujące, oceniające swoją sytuację materialną jako średnią. Wśród fanów e-zakupów dość silną reprezentację stanowią jednak osoby, które są zadowolone ze stanu swojego konta w banku – tak uważa aż co trzeci konsument. W złej kondycji finansowej znajduje się zaledwie 9% kupujących w sieci, przy czym udział takich osób wśród ogółu badanych wynosi 20%. Najsilniejsza grupa osób, które kupują przez internet to, tak jak wśród ogółu osób w wieku 15 i więcej lat, pracownicy fizyczni oraz reprezentanci branży administracji i usług. Obie grupy stanowią łącznie nieco ponad 40% klientów internetowych. Trzecią największą grupą społeczną są studenci oraz uczniowie. Co ósmy klient internetowy to przedstawiciel szczebla kierowniczego lub specjalista, a niemal co dziesiąty jest prywatnym przedsiębiorcą.

Badanie na zlecenie operatora płatności internetowych PayU SA zostało wykonane przez TNS Polska w listopadzie 2012 roku techniką wywiadu bezpośredniego wspomaganego komputerowo (CAPI) na reprezentatywnej grupie Polaków w wieku 15 i więcej lat.

Mogą Cię również zainteresować