Przedsiębiorczość w Polsce

przez Piotr Hoffmann
447 odsłony

17.01.2008:Przedsiębiorczość w Polsce Ministerstwo Gospodarki przygotowało raport "Przedsiębiorczość w Polsce 2007". Wynika z niego, iż jednolity rynek unijny korzystnie wpływa na rozwój przedsiębiorczości w Polsce.

Procesy rozwojowe w gospodarce korzystnie wpłynęły także na wyniki finansowe brutto przedsiębiorstw, które w porównaniu z 2005 rokiem zwiększyły się o blisko 30% i osiągnęły kwotę 101,2 mld zł. Największy wzrost przychodów odnotowano w budownictwie, ochronie zdrowia i hotelarstwie. W efekcie przedsiębiorcy chętniej niż dotychczas inwestują. W 2006 r. wartość poniesionych przez firmy nakładów inwestycyjnych wzrosła o 25% (z 80 do ok. 100 mld zł).

Autorzy raportu zwracają uwagę na potrzebę poprawy innowacyjności polskich firm, która pomimo szybkiego rozwoju gospodarczego pozostaje niska. Potwierdza to jeden z najniższych w UE wskaźników udziału wydatków na badania i rozwój w PKB (0,57% w 2005 r.). Pozytywnym sygnałem jest nominalny wzrost (o 8%) nakładów na działalność badawczo-rozwojową w tym samym roku. Stopniowo rośnie też udział wyrobów średniej i wysokiej techniki w produkcji sprzedanej.

Wiele miejsca w raporcie poświęcono także barierom zwiększającym ryzyko i koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Szczególną uwagę zwrócono na instytucje i prawo regulujące działalność firm. Przedsiębiorcy skarżą się na biurokrację oraz skomplikowane i zbyt często zmieniające się przepisy.

Raport, w celu poprawy warunków dla dalszego rozwoju przedsiębiorczości, rekomenduje kontynuację działań na rzecz poprawy jakości i stanowienia prawa, wprowadzenie ułatwień w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, wzmacnianie przyjaznego przedsiębiorcom systemu otoczenia przedsiębiorstw oraz wzmocnienie postaw innowacyjnych wśród przedsiębiorców.

Raport "Przedsiębiorczość w Polsce 2007" to piąta z kolei edycja opracowania Ministerstwa Gospodarki, przygotowana przez Departament Analiz i Prognoz, przy współudziale Departamentu Rozwoju Gospodarki, Departamentu Regulacji Gospodarczych oraz Departamentu Instrumentów Wsparcia. Pierwszy raport z tej serii ukazał się w 2003 r.

 

(Piotr Hoffmann)

Mogą Cię również zainteresować