Przymusowe szczepienia w Polsce. Kto ma rację?

przez Piotr Hoffmann

Szczepienia w Polsce to wciąż gorący i kontrowersyjny temat. Z jednej strony mają wielu zagorzałych zwolenników, co w efekcie prowadzi do rozszerzania listy obowiązkowych szczepień, z drugiej obóz przeciwników twierdzi, że zamordyzm w tej sprawie to ciemnogrodzki absurd, który powoduje wiele zdrowotnych problemów…

Obowiązkowe szczepienia w Europie Obowiązkowe szczepienia w Europie 

Do drugiej grupy należą członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”. Organizacja poinformowała nas dzisiaj, że przygotowała dla wojewody łódzkiego „Petycję o przestrzeganie Konstytucji, Praw Pacjenta i Praw Człowieka oraz zaniechanie nakładania uciążliwych grzywien w celu przymuszenia do szczepień zdrowych osób”. Z dokumentu można pozyskać wiele ciekawych informacji:

„Szanowni Państwo, informuję, że 1 marca o godz. 16:00 zostanie złożona w urzędzie na ul. Piotrkowskiej 104 przez reprezentantów poszkodowanych obywateli petycja do Wojewody Łódzkiego pt. Petycja o przestrzeganie Konstytucji, Praw Pacjenta i Praw Człowieka oraz zaniechanie nakładania uciążliwych grzywien w celu przymuszenia do szczepień zdrowych osób. 

60% obywateli UE korzysta z wolności wyboru. Obowiązek to anachronizm prawny w spadku po poprzednim ustroju. 18 państw europejskich ma dobrowolne szczepienia. 14 państw ma fundusze odszkodowań za powikłania poszczepienne. Dobrowolne szczepienia są również w Rosji i na Białorusi. 70% rodziców, którzy zrezygnowali ze szczepień doświadczyło niepożądanych odczynów poszczepiennych u siebie lub najbliższych.

Ponadto Europejski Trybunał Praw Człowieka w orzeczeniach Matter vs Słowacja z dnia 5 lipca 1999 r. oraz Salvetti vs Włochy z dnia 9 lipca 2002 r. wskazał: „Trybunał przypomina, że życie prywatne obejmuje integralność fizyczną i psychiczną osoby (nr 32647/96 , decyzja 07.01.98 , DR 94 , s. 91-93 ). W związku z tym Trybunał zbadał wniosek na podstawie artykułu 8 Konwencji, który stanowi co następuje: Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji. Władza publiczna nie może ingerować w korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem przypadków, zgodnie z prawem i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, na ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób. Trybunał uważa, że obowiązkowe szczepienia jako przymusowe zabiegi medyczne oznaczają ingerencję w prawo do poszanowania życia prywatnego, gwarantowanego przez art. 8 ust. 1.”

Z informacji posiadanych rzekomo przez stowarzyszenie wynika, iż organ wymierza grzywny w stałej wysokości do 2000 zł w stosunku do każdej osoby wskazanej przez IS jako zobowiązanej, nie badając przy tym sytuacji rodzinnej, jak i majątkowej osób zobowiązanych. Zdaniem stowarzyszenia taki stan rzeczy stoi w sprzeczności z przepisami ustawy, jak i aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych. Ponoć grzywny są nakładane na rodzinę podwójnie, osobno na każdego z rodziców, mimo, że dotyczą wykonania szczepień u jednego dziecka.

Dlatego składający petycję twierdzą, że: „W związku z prowadzoną przez siebie działalnością władze stowarzyszenia znalazły się w posiadaniu informacji o stosowaniu przez organ drastycznie uciążliwych środków przymusu, w celu administracyjnego zmuszenia rodziców, do poddania zdrowych dzieci obowiązkowym szczepieniom ochronnym. Zgłaszamy również naruszenie obowiązującego prawa poprzez działanie organu niezgodne z właściwością i kompetencjami ustawowymi oraz zasadami współżycia społecznego.

Nakładanie drastycznie wysokich grzywien, prowadzi do niszczenia rodzin, zagraża ich poczuciu bezpieczeństwa, poważnie pogarsza ich sytuację majątkową i społeczną wpływając negatywnie na warunki wychowania dzieci. Zaniechanie każdorazowego dokonania zbadania sytuacji majątkowej oraz rodzinnej osób w stosunku do których w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego przez organ egzekucyjny wojewoda nakłada grzywnę w celu przymuszenia do poddania małoletniego obowiązkowym szczepieniom ochronnym, jest działaniem na szkodę dziecka i rodziny.

W związku z niekonstytucyjnymi działaniami ministra zdrowia, jak i organów administracji w zakresie obowiązkowych szczepień ochronnych, dochodzi do naruszenia podstawowych praw i wolności osób nie stosujących zaleceń zawartych w komunikacie GIS (PSO)”.

Przeciwnikiem przymusowych szczepień jest m.in. Jerzy Zięba z Polskiej Akademii Zdrowia, autor bestsellera „Ukryte terapie”:

Na temat przymusowych szczepień rozmawialiśmy też m.in. niedawno z Renatą Zarzycką w naszym cyklu „Rozmowy Kontrolowane”:

Mogą Cię również zainteresować