Przystępujemy do paktu fiskalnego dla euro

przez Marek Wyrzychowski

Polska przystępuje do paktu dla euro plus. Pakt fiskalny to m.in. konieczność uzależniania wzrostu płac od wydajności pracy, podniesienie wieku emerytalnego i przebudowa systemu podatkowego.

źródło: www.flickr.com
źródło: www.flickr.com

Jak twierdzą specjaliści dołączamy do grupy krajów o zdrowych gospodarkach. A to poprawi naszą kondycję finansową i pozwoli na obniżenie kosztów obsługi długu.
Jednak część państw Europy Środkowej nie podziela polskiego entuzjazmu i komentuje pakt, używając odwrotnych argumentów. Czesi odmawiają uczestnictwa w nim ze względu na obawę przed ujednolicaniem w Europie podatków. Węgrzy przekonują, że pakt dla euro plus szkodzi modernizacji ich gospodarki.

Według zapewnień przywódcy krajów spoza strefy euro będą mogli uczestniczyć w dorocznych szczytach „na równych prawach”. Nie zostało jednak sprecyzowane jak miałby wyglądać proces decyzyjny, czy np. polski premier miałby prawo głosu w sprawach dotyczących strefy euro. Spotkania niższego szczebla, na których wypracowywane są najważniejsze decyzje pozostaną jednak zarezerwowane dla państw już należących do unii walutowej. Poza Polską akces do paktu spoza krajów unii walutowej zgłosili także Duńczycy, Bułgarzy, Litwini i Łotysze. Te dwie ostatnie nacje już przystąpiły do węża walutowego ERM2 i mogą liczyć na członkostwo w strefie w ciągu 2-3 lat. Dla Polski najbliższa realna data to rok 2016.

Mogą Cię również zainteresować